دانلود تحقیق و پایان نامه

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۶:۰۰ ب.ظ
 • گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:35)
  ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که...
 • صدور قرار رد دادخواست (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:35)
  قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش‌بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود هزاران...
 • صدور اخطار رفع نقص (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:34)
  مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند...
 • ثبت دادخواست و ارائه رسید (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:34)
  ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود....
 • وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:33)
  وجه تمایز از لحاظ نوع فعل با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید : الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند...
 • تأثیر عنصر معنوی در تسبیب (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:32)
  با توجه به روایات متعددی که ذکر شده شاید به این نتیجه برسیم که ورود خسارت اعم از این می باشد که مرتکب با قصد و نیت موجب اضرار به غیر شود یا بدون قصد و نیت و با توجه به اینکه مدرک این مستندات روایت می باشد می توان به طور مطلق تفسیر کردید یعنی در هر دو صورت ضامن است . با گذر از این مطالب بایستی اشاره کرد که تقصیر در...
 • مستندات قاعده تسبیب (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:31)
  از آنجا که در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیکن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد کرد : صحیفه حلبی می گوید که از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم که کسی که چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مرکبی بر اثر بر خورد مرکب وی و سپس رم کردن آن به زمین بخورد حکم قضیه چه می باشد ؟ امام صادق ( ع ) فرمود...
 • تأثیر تقصیر در تسبیب (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:31)
  در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیکن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر گردیده من جمله : ماده 334 قانون مدنی می گوید : « مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه...
 • اشکال مختلف تلف مال (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:30)
  اشکال مختلف تلف مال 1) تلف کل در این نوع تلف یا مال به طور کامل معدوم و تلف می شود یا اینکه تلف به حدی می‌باشد که دیگر نمی توان عنوان مال را بر آن بار کرد ، چنانچه در ماه 434 قانون مدنی در باب خیار عیب آمده که اگر معلوم شود که مبیع معیوب بوده یا مالیت نداشته ویا قیمت نداشته باشد بیع باطل است . ازهمه اینها بگذریم مشاهد...
 • تأثیر عنصر معنوی در اتلاف (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:29)
  با توجه به آنچه در ماده 328 قانون مدنی گفتیم به این نتیجه رسیدیم که تحت هیچ عنوانی عمد و قصد در تلف مال غیر دخالت ندارد ، پس صرف تلف مال توسط دیگری چه به صورت عمد باشد و چه به صورت غیر عمد موجبات مسولیت وی را فراهم می کند. 1 نکته دیگری که می توان اشاره کرد این می باشد که بین فعل عامل تلف و ورود خسارت باید رابط علیت...
 • قاعده اتلاف در فقه شیعه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:29)
  همانطور که گفته شد اتلاف از مواردی است که در زیر مجموعه ضمان قهری قید گردیده است و فقه نیز با تکیه بر ادله اربعه یعنی کتاب ، سنت ، اجماع و عقل موارد مندرج در ماده 307 قانون مدنی و در اینجا اتلاف را مورد بررسی و بحث قرار داده است . 1 1) کتاب : در مورد اتلاف بعضی از قدما از جمله شیخ طوسی 2 به آیة 190 سوره مبارکه بقره...
 • ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:28)
  الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی : عمل و قول شخص است که هم می تواند خسارت معنوی به بار آورد و هم خسارت مادی مانند آنچه در اصل 171 قانون اساسی گفته شده است و یا بعنوان مثال : اخراج کارگری که هم موجب از بین رفتن منبع مالی و مادی و به تبع آن محرومیت فرزند وی از تحصیل در دانشگاه می گردد . ب – خسارت معنوی بدون...
 • شرط ایجاد مسئولیت مدنی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:27)
  – عمل و فعل زیانبار دومین رکن ایجاد کننده مسئولیت مدنی فعل زیانباری می باشد که از نظر اجتماعی نابهنجار و بر خلاف نظم و اخلاق عمومی باشد و قانون نیز آنرا ناشایست بداند با توجه به این تفاسیر مواردی نیز وجود دارد که هرچند فعل زیانبار می باشد لیکن قانون مرتکب را معاف قلمداد می کند از جمله : دفاع مشروع ، حکم قانون ، دستور...
 • وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:26)
  بعد از ذکر وجه تمایزی که بدان اشاره گردید حال به تفاوت بین مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری می پردازیم ، ما اگر نگاهی به تاریخ حقوق داشته باشیم متوجه می گردیم که این دو مسئولیت در گذشته تشکیل دهنده یک پیکره واحد بوده اند در حالیکه امروزه با پیشرفتهایی که در عرصه حقوق کشورها حادث گردیده آنها را باید دو قسمت منفک و جدای از...
 • وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:25)
  وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی حال با توجه به عقاید مختلفی که در این مورد داده شده و نیز آرای گوناگون به تفاوت موجود ما بین مسئولیت مدنی و اخلاقی می پردازیم : 1 1- در مسئولیت مدنی ، میزان و مقدار تقصیر از یک طرف و موقعیت و ویژگیهای فردی از طرف دیگر تأثیری در جبران خسارت ندارد . بنابراین در مسئولیت مدنی کلیه...
 • مسئولیت مدنی در عالم حقوق (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:25)
  تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن...
 • مسئولیت مدنی در فقه شیعه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:24)
  ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند . در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول...
 • سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:24)
  قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود...
 • تعریف مسئولیت مدنی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:24)
  مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم . 1 در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می...
 • آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:22)
  : اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است) اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از...
 • تعقیب انتظامی‌ قضات (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:20)
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌اولین دگرگونی می‌بایست در دادگستری کشور صورت می‌گرفت به همین منظور در تاریخ 17/12/1357 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید. بر طبق ماده 1 این قانون، برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیأت مرکب از 5 نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر...
 • تخلفات قضات (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:19)
  قضات چون که در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حافظ جان و مال و ناموس مردم می‌باشند باید دارای صفات ممتازی باشند که بتواند تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند اما عده محدودی از جامعه قضات نیز ممکن است سبب تخلفاتی گردند و از حریم قانون خارج شوند بنابراین دستگاه قضایی نیازمند کنترل و نظارت می‌باشد به...
 • مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:18)
  حقوق اسلام از دیر باز با تجویز پرداخت خسارت از سوی مقصر در فرض اثبات تقصیر و نیز از بیت المال در فرض انتفاء تقصیر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و اصل مسئولیت دولت و اجتماع را در سیر اجرای عدالت قضایی پذیرفته است. در رابطه با بی طرفی و اجتناب از اعمال غرض در امر قضا، حقوق اسلام او امر موکدی دارد همچنان که درباره داوود...
 • مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:17)
  مفهوم مسئولیت شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است مسئوولیت کیفری ناشی از جرم می‌باشد. از مسئولیت کیفری تعاریفی بعمل آمده است: مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگوئی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است [1] . بنابراین در هر مورد که شخصی دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند و با این عمل خود...
 • مسئولیت و مصونیت قضات (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:17)
  از نظر لغوی مسئول یعنی کسی که فرضیه‌ای را برذمه دارد که اگر عمل نکند بازخواست می‌شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام او می‌باشد [1] در ترمینولوژی حقوق نیز مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است [2] آمده است. اصولاً قضات همانند سایر کارمندان علاوه بر اختیارات قانونی خود...
 • استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:16)
  شاخصهای استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ به وضوح دیده می‌شود بسیاری از قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌به علت عدم مخالفت و تعارض با شرع مقدس لازم الاجرا می‌باشند از جمله این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی است که مواردی از آن در زمینه استقلال قضات بررسی می‌کنیم. 1- ماده 3 که در خصوص شاخص تکالیف و وظایف...
 • بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:15)
  با پیروزی انقلاب اسلامی‌ استقلال قضایی قوه قضاییه و قضات و تفکیک از قوای دیگر به رسمیت شناخته شده قضات نیز که در حقیقت جلوه خارجی و اعضاء اعمال کننده وظایف قوه قضائیه هستند از استقلال قضایی بر خوردار شدند. استقلال قاضی برطبق مبانی اسلامی‌عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل کند. و مثل سایر...
 • وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:15)
  آنچه که بیش از همه شاخصهای فوق الذکر به استقلال قضایی دادرس می‌کند خود قاضی است. اصولاً اگر در قوانین و مقرارت امتیازاتی برای قاضی در نظر گرفته می‌شود پس از آن سخن از تکالیف و وظایف می‌باشد.دادرسی که استقلال قضایی تضمین شده است. بخاطر شخص او نیست بلکه بخاطر مقام و موقعیت شغلی که او دارا می‌باشد. بنابراین او باید بر...
 • تمکن مالی قضات (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:14)
  بحث ارتزاق قاضی از بیت المال در رأس اصول تظیم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهی به مواردی بر می‌خوریم: شهید اول در لمعه می‌گوید: « و یجوزارتزاق قاضی من بیت المال مع الحاجه» [1] به عقیده بسیاری از فقهاء چون بیت المال باید در مصالح جامعه مسلمین مصرف شود حتی واجب شدن قضاوت بر کسی، عمل قضایی وی را از مصالح مسلمین...
 • عدم نقص رأی قاضی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:14)
  در متون اسلامی‌در مورد نقض حکم و رأی قاضی و تجدید نظر آن مطالب فراوانی ذکر شده است. اما در مجموع اکثریت را نظر بر این است که پی جویی حکم قاضی شرع، بر عهده دیگر قاضیان شرع نیست و احکام هر قاضی واجد شرایط به صحت و درستی عمل می‌شود بعضی را عقیده بر این است که حاکم بعدی وقتی می‌تواند در حکم قاضی قبلی تجدید نظر کند که قاضی...

 • شاخص منع عزل قضات (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:13)
  قبل از اینکه در مورد اصل منع عزل قاضی و موارد استثناء آن مورد بررسی قرار گیرد ابتدا شیوه های انتخاب و انتصاب قاضی در برخی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که مقام نصب کننده ممکن است تأثیری بر عزل داشته باشد اصولاً راههای متفاوتی برای گزینش قضات وجود دارد. 1- انتخاب قضات به وسیله خود مردم: در راستای نظریه کسانی که...
 • تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:12)
  قاضی برای ترمیم بی‌عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می‌نماید اما برای بر قراری عدالت قاضی باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع...
 • بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:11)
  بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم‌تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده‌تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی...
 • تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:11)
  استقرار عدالت عالیترین، اصیلترین و پایدارترین هدف یک اجتماع است. حکومتی موفق خواهد بود که اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد. اجتماعی منظم خواهد بود که نظام آن بر پایة عدل و داد استوار باشد. که در این مبحث به تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه خواهیم پرداخت. بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز...
 • استقلال قضایی در متون اسلامی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:10)
  در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می‌دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می‌دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و...
 • استقلال قضایی در اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:09)
  یکی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. که به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می‌شود. شرایط، صفات. احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه‌ای برای بیان اصل مذکور است. طبق اصول کلی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط صحت قضاوت حفظ بی...
 • تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:08)
  قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد. [1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است [2] که به شرح ذیل می‌باشد. 1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون» [3] 2- امر کردن مانند آیه...
 • اهمیت قضاوت در اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:07)
  دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است. قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و...
 • اثر قولنامه نسبت به طرفین (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:37)
  اثر هر عقد و الزام آور بودن آن برای اشخاصی است که آنرا ایجاد کرده اند و هرشخص مسئول اعمال و کارهای خودش است لذا هرگاه اشخاص مبادرت به بستن قراردادی می نمایند وتعهدی را قبول می کنند در قبال آن مسئولند . ماده 219 قانون مدنی مقرر می دارد : «عقودی که برطبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر...
 • قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:36)
  آنچنانکه در سنوات اخیر مرسوم گردیده باینکه طرفین معامله ،سند مرقوم را بعنوان بیع نامه تنظیم می کنند که دلالت در وقوع بیع داشته باشد ، وبه عبارتی از جمله این که معامله قطعی است ، ایجاب و قبول بیع جاری گردید و … در آن آورده میشود ) بدیهی است د رصورتیکه عقد بیع واقع شده باشد فروشنده ، مالک ثمن و خریدار مالک مبیع میگردد...
 • قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:36)
  بدین عبارت که دو طرف آن در خصوص بیع خانه ای گفتگوهای خود را انجام داده اند و تراضی حاصل گردیده درسند مرقوم توافق می نمایند که با آماده شدن مدارک و شرایط مربوط به تنظیم سند رسمی در تاریخ معین در دفترخانه حاضر شوند :معامله و انتقال صورت گیرد چنین سندی در شمول مواد 46 و 47 قانون ثبت نمیباشد زیرا این سند دلالت برانتقال...
 • قولنامه و وعده (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:35)
  وعده بمعنای عهد وپیمان آورده شده و در اصطلاح تعهد به بستن قرارداد برای انجام یا عدم انجام کاری است و نیز وعده در فقه اخبار یک یا دو نفر بدیگری از وقوع عقدی است که بعدا بین آنها واقع خواهد شد بدون اینکه تعهد یاانتقالی صورت گیرد و بهمین جهت منشاء آثار حقوقی نمیباشد . از تعریف فوق این نتیجه گرفته میشود که وعده دو نوع است...
 • قولنامه وتعهد یکطرفی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:34)
  تعهد یکطرفی عمل حقوقی است که ماهیت قراردادی دارد و عقدی است غیرتبادل که یطرف ملتزم ومتعهد میشود بفروش مال غیرمنقولی به دیگری درحالیکه برای متعهدله التزامی ایجاد نمیشود. مثال : شخصی به خرید قطعه زمینی تمایل دارد اما شرایط و امکانات او در حال حاضر اجازة خرید را نمی دهد با صاحب زمین توافق میکند که بموجب آن مالک زمین...
 • قولنامه سند بیع (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:33)
  عده ای معتقدند که هرگاه از مفهوم ومنطوق این سند احراز شود که طرفین صیغه عقد بیع را جاری نموده اند ، سند مرقوم سند بیع است . وچنین استدلال می نمایند که ارکان بیع پس از توافق و تراضی که صورت میگیرد ، با ایجاب و قبول واقع میشود ، ثبت بیع غیرمنقول در دفتر اسناد رسمی ، از الزامات قانونی است و فرع برعق مذکور است و مساله...
 • قولنامه تعهد به انتقال (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:33)
  طرفداران این نظریه استدلال می نمایند که قولنامه قراردادی است در شمول قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که طرفین در مقابل هم متعهد به انجام عمل و امری میگردند لذا هریک از آنها که از انجام تعهد خودداری نماید از طریق دادگاه میتوان او را ملزم بانجام تعهد نمود. براساس این نظر فروشنده متعهد میشود در مهلت مقرر آنچه را که متعهد...
 • ماهیت قولنامه (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:32)
  همانطور که گفته شد قولنامه پیش قراردادی است که طرفین منعقد می نمایند تا ملزم به انعقاد عقد اصلی بشوند پس اگر در این سند طرفین آن بعنوان فروشنده وخریدار نامبرده میشوند این امر دلالت برخرید وفروش (وقوع بیع ) ندارند .عرف نیز افاده بیع از قولنامه نمی نماید رویه محاکم و هیئت عمومی دیوانعالی بحال صادر شده است . فقه وحدت...
 • قولنامه تعهد آور (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:31)
  گفتیم قولنامه قراردادی است که هرگاه مخالف قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است ، لذا بجز قولنامه هائی که وعده ساده وجنبه اخلاقی و تعارف دارد سایر قولنامه ها ایجاد تعهد می نماید و از این نوع است . و اساسا طرفین قصد ایجاد تعهد ، از تنظیم آن دارند . گاه برای ضمانت اجرای تعهد وجه التزام هم قرار میدهند که البته وجه...
 • قولنامه ساده (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:30)
  گاه طرفین ورقه ای را امضاء میکنند که در آن قصد انشاء و ایجاد تعهد ندارند و تعهدی در این اسناد ایجاد نمیشود وچون تعهدی ایجاد نمیگردد فاقد اثر است . این نوع قولنامه ها فقط از جهت اخلاقی برای طرفین لازم الرعایه میباشد و ضمانت اجرای قانونی ندارد و نمیتوان الزام طرف را درخواست نمود . کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود...
 • تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:30)
  همانطور که بیان شد برای اجرای تعهد که همان انجام عقد اصلی است طرفین مهلتی رامعین می نمایند تا در این زمان شرایط لازم را برای انجام معامله فراهم نمایند زمان معین شده گاه روشن است و گاه مشخص نمیباشد . 1- قولنامه هائی که تاریخ انجام تعهد بصورت قطعی است ، مثلا طرفین قرارمیگذارند که در ساعت معین ،روزمعین ، یادر روز معین ،...
 • اقسام قولنامه (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:29)
  اقسام قولنامه قراردادیکه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا که این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نکاتی است که مشابه و نظیر آن کمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشترکاتی در این قراردادها وجود دارد...
 • تعریف قولنامه (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:28)
  از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد . [1] عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده...
 • تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:27)
  از اهمیت عمده تحول حمایت بین المللی حقوق بشر ، توسعه نظامهای خارج از سازمان ملل متحد بوده است. پیشرفته‌ترین و مؤثرترین نظام منطقه‌ای تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [1] (1950) می‌باشد. (147) این کنوانسیون بعنوان مدلی برای سایر نظامها فراهم گردید. حقوق جامعه اروپا نیز بطور فزاینده در یک نظام حقوق بشر نسبتاً توسعه...
 • نهادهای مبتنی بر معاهدات (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:26)
  نهادهای مبتنی بر معاهدات از لحاظ اهمیت، نهادهای اجرایی مختلف حقوق بشر بین‌الملل شامل، کمیته حقوق بشر [1] ، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [2] ، کمیته رفع تبعیض علیه زنان [3] ، کمیته رفع تبعیض نژادی [4] ، و کمیته سازمان ملل متحد علیه ترور [5] می‌باشند. اینهاتشکیلات مستقل‌ هستند که‌تحت ‌قراردادهای چند جانبه تأسیس...
 • نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:26)
  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد سیاسی است، در حالیکه کمیسیون فرعی آن از متخصصین مستقل تشکیل شده است. (108) همانگونه که نقش کمیسیون و گروههای کاری آن از اصول سازی به اجرا و بررسی کشورهای خاص تحول پیدا کرده است، روابط آن با کمیسیون فرعی شدیداً فراتر رفته است. کارکردهای کمیسیون فرعی [1] و گروههای کاری (109) آن از...
 • حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:25)
  حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله اکنون به بررسی اینکه چگونه حقوق بین‌الملل حقوق بشر [1] در عمل تحول پیدا کرد و نیز تأثیر آن بر مفاهیم «صلاحیت داخلی» و «مداخله» خواهیم پرداخت. ساده‌ترین استدلال آنست که در قرن بیستم «تحول روابط بین‌الملل» حقوق بشر را به یک موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. گرچه نشانه‌هایی از تحولات...
 • اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:24)
  اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود. تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی...
 • عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:24)
  عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است. (8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای...
 • توارث بین طفل و صاحب تخمک (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:22)
  همانطور که کودک را ملحق به صاحب اسپرم می دانیم، می توانیم او را ملحق به صاحب تخمک هم بدانیم و رابطه توارث را بین او و طفل برقرار کنیم. بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای اگر بین کودک و مادر اجاره ای قایل به وجود قرابت نسبی باشیم و همین مقدار کافی است تا به دلیل وجود نسب توارث را بین آنها جاری بدانیم. و نتیجه...
 • توارث بین صاحب اسپرم و کودک (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:22)
  توارث بین صاحب اسپرم و کودک در این مورد همچنان که گفته شد صاحب اسپرم، پدر کودک محسوب می شود و یکی از موجبات ارث، نسب است و طبق مواد 861 و862، اولین طبقه ای که توارث بین آنها برقرار است پدر ومادر و اولاد واولد اولاد هستند و فقط فرزندان ناشی از زنا ازجهت توارث رابطه ای با زانی و زایند ندارند و همچنانکه گفته شد در مورد...
 • انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:21)
  انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای اگر رابطه صاحب رحم اجاره ای با کودک را رابطه ای چون رابطه مادر رضاعی با طفل محسوب کنیم می توانیم بگوئیم که همانطور که با وجود ایجاد بعضی آثار بین مادر رضاعی و کودک همچون حرمت نکاح، ولی توارث و انفاق بین آنها ایجاد نمی شود. در مورد صاحب رحم اجاره ای هم چنین بگوئیم که بین او و کودک...

 • انفاق بین کودک و صاحب تخمک (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:21)
  انفاق بین کودک و صاحب تخمک صاحب تخمک یکی از عوامل تشکیل جنین را ایجاد کرده است و مادر کودک محسوب می شود و با توجه به م 1199 نفقه کودک همان طور که اشاره شد ابتداءً بر عهده پدر است و سپس در صورت فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق بر عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و یا عدم قدرت آنها به...
 • انفاق بین کودک و صاحب اسپرم (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:20)
  انفاق بین کودک و صاحب اسپرم برابر م 1196 ق.م فقط اقرب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی الزام به انفاق همدیگر دارند پس پدر و مادر و فرزند تحت شرایطی ملزم به انفاق همدیگرند. و صاحب اسپرم در این مورد پدر کودک است و طبق 1199 ملزم به نفقه فرزند خود است. البته قدرت و استطاعت شرط اجرای این تکلیف است. کانال تلگرامی حقوقی...
 • حالت جانشینی در بارداری (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:20)
  در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد: 1- مادر ژنتیکی و صاحب تخمک، مادر قانونی است. 2- زن صاحب رحم( مادر جانشین)، مادر قانونی است. 3- طفل دارای دو مادر قانونی است. بر هر نظریه ای انتقاداتی وارد است که در اینجا مجال بحث آنها نیست. ولی به طور خلاصه می توان گفت که حالت مادر جانشین مشکلاتی را خصوصاً در مورد اینکه مادر قانونی...
 • نسب در حالت مادر جانشین (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:19)
  در مورد مادر جانشین ممکن است گفته شود هر چند زنا نیست ولی فاقد نسب است. در پاسخ می توان گفت: کسانی که در ولدازیا قائل به نسب شرعی نیستند به دو چیز استناد می کنند: 1- اجماع 2- حدث فراش در مورد اجماع، صاحب جواهر به اجماع محصل و منقول استناد می کند و مشخص است که اجماع محصل صاحب جواهر نسبت به ما اجماع منقول است. پس ما...
 • انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:19)
  در این مورد تخمک بارور شده به لولة رحم منتقل می شود. با ملاحظه منابع فقهی در این مورد به این نتیجه می رسیم که این منابع در مورد اسپرم مرد است و شامل انتقال جنین به رحم نمی شود. با توجه به منابع فقهی می توان دریافت که واژه نطفه در استعمالات قرآنی و روائی مربوط به اسپرم مردان و یا حد اکثر تخمک زنان است و مربوط به جنین...
 • لقاح خارجی رحمی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:18)
  لقاح خارجی رحمی در این مورد لقاح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و جنین به رحم منتقل می شود این مورد شامل دو فرض می شود: 1-فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه 2- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه الف) حالت جانشینی در...
 • حالت جانشینی با باروری مصنوعی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:17)
  حالت جانشینی با باروری مصنوعی در این حالت اسپرم مرد ( پدر حکمی) با تخمک مادر جانشین در داخل لوله رحم ترکیب می شود. این فرض مثل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه است که قبلاً راجع به آن صحبت شد. کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
 • حالت جانشین در بارداری (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:17)
  حالت جانشین در بارداری در این مورد هم لقاح و هم رشد جنین در داخل لوله رحم انجام می گیرد و اسپرم شوهر و تخمک همسر او تهیه می شود و همراه با هم بدون اینکه ترکیب شوند وارد لوله رحم مادر جانشین می شوند. که این روش را به چند مرحله تجزیه می کنیم: 1- درمرحله اول اسپرم شوهر و تخمک زن که وارد لوله رحم مادر جانشین شده اند باهم...
 • رابطه طفل با صاحب آب (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:16)
  رابطه طفل با صاحب آب ( مردی که اسپرم متعلق به اوست) این مسأله نیز همانند مورد قبل است، یعنی از دیدگاه قائلین به عدم ثبوت نسب، در روش تلقیح درون رحمی، اجمالاً طفل به صاحب اسپرم ملحق نمی شود چراکه این عمل را زنا در حکم زنا می دانند. ولی در روش تلقیح خارج از رحم مسأله مورد اختلاف است عده ای از این گروه با توجه به عدم...
 • قادلین به ثبوت نسب (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:15)
  قادلین به ثبوت نسب چنانکه گفتیم علی رغم اینکه عموم فقهاء و علماء‌ علم حقوق، لقاح با اسپرم مرد اجنبی را جایز نمی دانند، مع الوصف از لحاظ وضعیت حقوقی فرزندی که در اثر این تلقیح قدم به عرصه وجود می گذارد اختلاف نظر وجود دارد. صاحبان این نظر( قائل به ثبوت نسب) می گویند که هر فرزند طبیعی، قانونی است مگر آنکه قانون تصریح به...
 • تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:14)
  تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ممکن است در مواردی نطفه شوهر قدرت بارور کردن زوجه را نداشته باشد بنابر عللی و در اینصورت است که از روش تلقیح مصنوعی با اسپرم شخص ثالث استفاده می شود. گفتار نخست- وضع حقوقی- فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه در مورد تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه در حقوق ایران سکوت وجو دارد و...
 • آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:14)
  آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر بند اول- آثار مالی الف) توارث توارث از باب تفاعل به معنای ارث بردن از یکدیگر است. طبق ماده 861 قانون مدنی که می گوید« موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب» ، نسب یکی از موارد تحقق توارث است و طفلی که نسب مشروع دارد ارث می برد از اقوام و از اوهم ارث برده می شود به...
 • تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:13)
  تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ممکن است در مواردی با وجود اینکه مرد توانایی ساختن نطفه کامل را دارد یعنی اسپر ماتوروئید مرد قابلیت و توانایی بارور ساختن تخمک را دارد ولی به دلیل از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجازی آلات تناسلی مرد و یا عدم قدرت جذب دستگاه تناسلی زن امکان ترکیب شدن نطفه مرد و زن از راه طبیعی وجود...
 • تاریخچه تلقیح مصنوعی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:12)
  تلقیح مصنوعی به شکل علمی تقریباً موضوعی جدید است که توانستد مشکلات خانواده هایی را برطرف کند. تلقیح مصنوعی در ابتدا نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولین آزمایش را در این مورد یک دانشمند آلمانی به نام Lud wig Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهی ها انجام داد. در نیمه اول قرن نوزدهم تلقیح مصنوعی روی...
 • نسب از نظر اصطلاح حقوقی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:11)
  در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است: « نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود» آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی...
 • ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:10)
  تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد 1111 و 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده مقرر شده است. طبق ماده 1111 ق.م. زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین...
 • پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:10)
  پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه: طبق بند اول ماده 1109 قانون مدنی: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد … » دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملاً قطع نمی شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حکم زوجه تلقی می گردد...
 • شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:09)
  نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب (خویشاوندان نسبی) دارای ویژگیها و مزایائی به شرح زیر است: 1- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ماده 1203 ق.م. می‌گوید: «اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود». 2- زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و...
 • مفهوم و ماهیت زن بر نفقه (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:09)
  : برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفلقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد...
 • استعلال مالی زن شوهردار (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:08)
  در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران، که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است، از نظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا...
 • بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:07)
  نکاح مفوضه المهر نکاحی است که اختیار تعیین مهر به عهده یکی از زوجین یا شخص ثالث گذارده شده است. نکاح مفوضه المهر صحیح است، زیرا ذکر مهر در نکاح دائم شرط صحت آن نمی باشد، لذا زوجین ضمن عقد نکاح می‌توانند اختیار تعیین آن را به یکی از طرفین یا شخص ثالث واگذارند. ماده 1089 ق.م. می گوید: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر...
 • مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع قبل از نزدیکی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:06)
  به دستور ماده 1093 ق.م. هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهرالمتعه عبارت از چیزی است که دارای ارزش مالی می باشد و در نکاح مفوضه البضع بعنوان مهر به زن مطلقه ای که نزدیکی با او واقع نشده داده می...
 • بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:06)
  نکاح مفوضه البضع نکاحی است که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین قرار داده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود. بدستور قسمت اول ماده 1087 ق.م: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع...
 • نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده یا نکاح معوض (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:05)
  نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده یا نکاح معوض نکاح دائم عقدی است که دارای دو جنبه اجتماعی و مالی می باشد که از نظر فنی به اعتبار هر یک از آن دو اصول و قواعد مربوط به آن رعایت می شود. جنبه مالی عقد نکاح دائم بستگی فرعی نسبت به جنبه اجتماعی آن دارد و بدین جهت است که هرگاه مهر در آن قرار داده نشود عقد باطل نمی باشد....
 • بررسی مهر المسمی در مورد فوت (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:05)
  در صورتی که یکی از زوجین فوت نماید، نکاح منحل می گردد و زن مستحق مهر المسمی خود است، خواه نزدیکی بعمل آمده باشد یا نیامده باشد، زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهر المسمی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمی گردد. عودت نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی برخلاف قاعده به دستور ماده 1092 ق.م. می‌باشد. البته بعضی از فقهاء حکم...
 • مهر در مورد فسخ نکاح بعد از نزدیکی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:04)
  در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود، او مستحق تمامی مهر خود خواهد بود، زیرا مهر به سبب نکاح به ملکیت زن در آمده و در اثر نزدیکی تمامی آن در ملکیت زن مستقر شده است. ماده‌ای در این مورد موجود نیست ولی از توجه به ماده 1082 ق.م. که به مجرد عقد زن را مالک مهر خود می داند و آنکه...
 • بررسی مهر المسمی در مورد فسخ نکاح قبل و بعد از نزدیکی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:04)
  فسخ اگرچه مانند طلاق موجب انحلال نکاح می شود، ولی طبیعت حقوقی آندو و وضعیت مهر در آندو یکسان نمی باشد، بدین جهت با توجه به ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است». در مورد فسخ نکاح دو صورت فرض...
 • بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:03)
  وضعیت مهر در مورد طلاق همیشه یکسان نیست و به اعتبار نزدیکی جنسی بین زوجین و عدم آن مختلف است، بدین جهت در دو قسمت بیان می گردد: اول- مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی- در صورتی که زن قبل از نزدیکی طلاق داده شود، نصف مهر به ملکیت شوهر بر می گردد. ماده 1092 ق.م: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف...
 • ضمانت اجرای مالکیت زن به مهر حق حبس (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:03)
  زن به مجرد عقد، مالک مهر می شود و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی، مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی، متوسل گردد. به علاوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خود را دریافت نکرده از تمکین خودداری کند. این حق معروف به حق حبس است. ماده 1085 ق.م. در این زمینه مقرر می دارد: «زن می...
 • تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:02)
  برابر ماده 1082 ق.م. «به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید». بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت، چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین کلی باشد، مانند مقداری...

 • تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:02)
  بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر کس داخل گردد عوضی از ملکیت او خارج...
 • بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:01)
  در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکمه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه...
 • بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:00)
  چنانکه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی،...
 • بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18:00)
  بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی: مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن....
 • اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:57)
  اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت: 1- تقصیر زیان‌دیده از مصادیق قوة قاهره است. 2- تقصیر زیان‌دیده از مصادیق قوه قاهره نیست. 1- هرگاه تقصیر زیان‌دیده اوصاف قوة قاهره را به خود اختصاص دهد خوانده دعوی از جبران خسارت معاف می‌شود، زیرا کسی که به ضرر خود اقدام می‌کند و این اقدام برای خوانده یک عامل خارجی غیر...
 • اسباب معافیت از جبران خسارت (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:56)
  در حالت معمول یک متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است که 2 رابطه سببیت وجود داشته باشد. 1- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. 2- رابطة سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له. رابطة اول مبتنی بر یک امارة قانونی است یعنی فرض این است که عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است. مطلب دوم: یعنی رابطه سببیت...
 • بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:55)
  گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می کنند. می‌گویند، همچنانکه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد کند، مگر اینکه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشدة آینده نیز این تعادل را بسختی بر...
 • نظریة حوادث پیش بینی نشده – شرط ضمنی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:54)
  این نظریه زادة بحران‌های اقتصادی در عصر ما است. بحرانی که گاه به بی‌اعتباری ارزش پول و گرانی بیش از اندازة کالا یا خدمت مورد تعهد می‌انجامد. حادثه‌ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی‌کند (قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می‌‌سازد و تعدیل مطلوب بین دو عوض را بر هم می‌زند. در قراردادهایی که اجرای آنها به درازا...
 • اثر دخالت قوة قاهره (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:54)
  اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد: 1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد،...
 • تعریف لوث از نظر سایر فرق اهل سنت (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:52)
  اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنیفه)، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود.هر یک از آنان (50 نفر ) می‌گوید:‌ «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.» چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای...
 • تعریف لوث از دیدگاه حنفی‌ها (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:51)
  تعریف لوث از دیدگاه حنفی‌ها در نزد حنفی ها،‌لوث عبارت است از ادای 50 سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط 50 مرد اقامه می‌شود.از نظر حنفی ها،‌اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، 50 نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود.هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، اومتهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم...
 • قراردادهای خدماتی بیع متقابل نفت ایران (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:50)
  قراردادهای خدماتی بیع متقابل نفت ایران در این نوع قراردادها که عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته‌بندی می‌شود، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت...
 • قراردادهای فروش مستقیم نفت (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:49)
  شرکت ملی نفت ایران مانند هر صاحب مخزنی از ابتدا علاقه به داشتن اختیار در فروش و عرضه مخازن خود به صورت مستقیم داشته است در این زمینه برای نخستین مرتبه در سال 1346 که روابط با کشورهای اروپای شرقی توسعه یافت اعضای کنسرسیوم موافقت کردند که حدود 20 میلیون تن نفت خام در اختیار این شرکت بگذارند تا برای مدت 5 سال در معاملات...
 • قراردادهای خرید خدمت معروف به پیمانکاری (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:49)
  قراردادهای خرید خدمت معروف به پیمانکاری در سال 1345 اولین قرارداد خدمت بین شرکت ملی نفت ایران و گروه فرانسوی اراپ ( ERAP ) منعقد شد مضمون کلی این قرارداد این چنین بود که موسسه اراپ خدمات مالی، فنی و بازرگانی لازم را به نفع «شرکت ملی نفت» انجام می‌دهد و عملیات اجرائی به عهده شرکت فرعی غیرانتفاعی بنام «شرکت فرانسوی نفت...
 • قراردادهای مشارکت (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:48)
  قراردادهای مشارکت “طی 10 سال بعد از زمان عقد قرارداد کنسرسیوم چون عده‌ای از کارشناسان نفتی از قرارداد الحاقی شماره 10 خرسند نبودند و انعقاد قراردادهایی به این شکل را منطقی نمی‌دانستند لذا راه‌حل جدیدی پیشنهاد دادند که بتوان بموجب آن از چهارچوب قراردادهای سنتی امتیازی عبور کرده و به گونه جدید قرار دادی بنام “مشارکت”...
 • قراردادهای خدماتی بیع متقابل (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:47)
  قراردادهای خدماتی بیع متقابل “طبقه‌بندی بیع متقابل در ردیف قراردادهای خرید خدمت به این دلیل است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه‌گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان‌پذیر است. شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات،...
 • قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:47)
  قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر “این نوع از قرارداد خدماتی نسبت به انواع دیگر آن کاربرد کمتری دارد و فقط زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که مقوله خطرپذیری مطرح باشد. در این قراردادها بهره مالکانه و مالیات کمتر مورد توجه بوده و کل تولید در اختیار دولت میزبان قرار می‌گیرد و شرکت عامل یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت...
 • وجوه تمایز در دو نوع از قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:46)
  “در قرارداد «مشارکت در تولید P.S.A » - هر نوع تولید متعلق به دولت میزبان است. - شرکت عامل توسط دولت برای دوره‌ای مشخص می‌شود. - تمامی هزینه‌ها و خطرپذیری بعهده شرکت عامل است. - درآمد شرکت عامل از تولید مشمول مالیات است. - شرکت عامل مجاز به ذخیره کردن بخشی از تولید برای جبران هزینه‌های عملیات است. - زمان قرارداد در...
 • قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:46)
  قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری شکل دیگری از قراردادهای مشارکت در تولید است که البته نوع پیشرفته‌تر از آنها محسوب می‌شود به این معنا که هم دولت میزبان و هم شرکت عامل خارجی در سود و خطرپذیری توافق نامه‌های نفتی سهیم هستند و دولت نیز به مثابه یک شریک در تولیدی که انجام می‌شود سهیم است و سهم هزینه‌های تولید مربوط به...
 • قراردادهای مشارکت در تولید (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:45)
  بر اساس اینگونه قراردادهای مشارکت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌برداری را به شرکت سرمایه‌گذار نفتی واگذار می‌کند و شرکت نفتی پس از سرمایه‌گذاری به کل عملیات تولیدی و بهره‌برداری می‌پردازد و حاصل نفت تولید شده که در قرارداد مشارکت قید شده است میان دولت و سرمایه‌گذار بر طبق قرارداد تسهیم می‌شود. در جدول و نمودار ترسیم شده...
 • امتیازهای نفتی قبل از مشروطیت (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:45)
  امتیازهای نفتی قبل از مشروطیت “1- امتیاز ایجاد راه‌آهن با حق استفاده از معادن فلزات و نفت و قیر تا فاصله چهل مایلی از مسیر راه‌آهن مزبور که در سال 1864 میلادی به مستر توری انگلیسی اعطا شد. 2- امتیاز اول بارون ژولیس دورویتر در سال 1872 میلادی که ضمن این امتیاز حق استفاده از منابع نفتی هم پیش‌بینی شده بود ولیکن در سفر...
 • قراردادهای امتیازی نوین (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:44)
  “در حال حاضر در 120 کشور جهان فعالیت مشترک شرکت‌های خارجی در چهارچوب امتیازی صورت می‌گیرد. این نوع امتیازها به اشکال دیگری مانند اعطای اجازه بهره‌برداری Permit ، اعطای پروانه بهره‌برداری Licence و اجاره Lease منعقد می‌گردد و توافقات کلی متن آنها به شرح زیر است. «1- حفاری چاه‌ها تا تاریخ معین 2- برگشت مناطق تحت قرارداد...
 • سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:43)
  سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز بطور کلی برای اعمال یک قرارداد بین‌المللی در بخش نفت و گاز می‌بایست در قدم اول در قالب یکی از دو نوع سیستم حقوقی آنرا تنظیم و امضاء و اعمال نمود که عبارتند از: 1- سیستم‌های امتیازی 2- سیستم‌های قراردادی «سیستم‌های امتیازی» همانگونه که در ضمن مباحث ماهیت حقوقی آن تشریح...
 • ارکان قرارداد بین‌المللی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:42)
  هر قرارداد بین‌المللی دارای چهار رکن است بشرح زیر: «اول: دول امضاء کننده قرارداد بین‌المللی باید بر طبق حقوق بین‌المللی قابلیت امضاء قرارداد را داشته باشند. دوم قصد طرفین باید این باشد که بر طبق حقوق بین‌المللی عمل کنند. سوم حاکمیت اراده و قصد و رضای طرفین باید تلاقی نماید و متحد شود و چنانچه قصد و رضا در یک زمان...
 • انواع قراردادهای دولتی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:42)
  انواع قراردادهای دولتی قراردادهائی را که بوسیله دولت امضاء می‌شود شاید بتوان به سه دسته تقسیم کرد: «1- قراردادهایی که دول با دولت‌های دیگر و سایر تابعین حقوق‌ بین‌الملل منعقد می‌نمایند و این نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بین‌الملل عمومی هستند. 2- قراردادهایی که دولت‌ها در داخله خاک خود با اشخاص غیر تابعین حقوق...
 • مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:41)
  مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب در مجموعه قوانین کشورهای غربی دو دیدگاه در خصوص مالکیت بر منابع نفتی وجود دارد. “دیدگاه اول در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قاعده حقوق روم می‌باشد و بر اساس این قانون مالک یک زمین در عین حال مالک زیر و بالای آن هم می‌باشد. سپس این دیدگاه به آمریکا رفته و از آنجا به بعضی از...
 • مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:40)
  مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلا م «بطور کل در منابع فقهی اسلامی چه اهل سنت و یا تشیع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندی نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند این معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان “حیازت”، تقدم و سبقت دارند یعنی هر کس هر مقدار که...
 • اقتصاد و مالکیت نفت (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:40)
  در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشورهای نفت‌خیز ایفاء نموده است زیرا از نظر کشورهای تولید کننده بارزترین ویژگی نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است که این درآمد ناشی از عوامل تولیدی نیست بلکه این درآمددر حقیقت نوعی...
 • مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:39)
  مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی 2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی «اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد» این ماده حکم عامی راجع به همه جرایم است که...
 • عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:38)
  عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم اگر پذیرفته شود که شخص مست بدون انگیزه ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری معاف است- که پذیرفته شده است- متعاقباً باید پذیرفته شود که شخصی که به خاطر ارتکاب جرم خود را مست کرده و مرتکب جرم مزبور می‌شود نیز از مجازات عمل موصوف معاف است. چون شرط مسؤولیت کیفری قصد است که در این شخص نیز مثل فاقد...

 • عدم تأمین اهداف مجازات (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:38)
  عدم تأمین اهداف مجازات تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتقاعی است. بنابراین می‌توان هدف‌های پیچیده مجازات را حول سه محور خلاصه کرد؛ ترساندن، مکافات و اصلاح، ممکن است در هر دوره‌ای تأکید روی یکی بیش از دیگری بوده باشد. یکی از دلایلی که قانون گذار را وا می‌دارد که به نوع و میزان مجازات توجه کند ایجاد رعب...
 • فقدان قصد حین ارتکاب جرم (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:37)
  فقدان قصد حین ارتکاب جرم قصد عصیان یا نافرمانی عامل اول در تعیین مجازات است که همان قصد مجرمانه است. البته فقط در جرایم عمدی مورد لحاظ قرار می گیرد. قصد مجرمانه جهت گیری نیت فاعل به فعل یا ترک فعل با علم به وجوب یا حرمت آن است. قصد مجرمانه همان سوء نیت خاص است که به نتیجه جرم تعلق دارد و در مقابل سوء نیت عام است. اساس...
 • وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:36)
  عده ای معتقدند که می توان مست را مثل غیر مست دارای مسئوولیت کیفری فرض کرد چون: 2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار معنای این قاعده چیست؟ این یک قاعده عقلی است که در بردارنده این مطلب است که انسان دارای اراده آزاد است که مسئول تمام اعمال و رفتارهای خود می باشد و شرایط و مقتضیاتی که بشر را احاطه کرده است اثر قابل...
 • وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:35)
  جایی که مکتب کلاسیک در تضاد کامل با مکتب تحققی و دفاع اجتماعی انسان را دارای اراده ی آزاد که تمام اعمال خود را بر اساس سود و زیان می سنجد و هنگام ارتکاب جرم به عواقب آن اندیشیده و آن را می پذیرد فرض کرده است در حالی که مکتب تحققی یا دفاع اجتماعی انسان را عروسک خیمه شب بازی می دانند که تحت تاثیر عوامل اجتماعی به صورت...
 • ارکان مسئوولیت کیفری (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:35)
  ارکان مسئوولیت کیفری همان طور که گفته شد توانایی پذیرفتن مسئوولیت کیفری را قابلیت انتساب می گویند که آن را به برخوداری عامل از قدرت ادراک و اختیار تعبیر کرده اند. بنابراین اگر خاطی مدرک یا مختار نباشد مسئوول اعمالی که از او سر می زند نیست و در قابل امر و نهی قانون گذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب قانون گذار متوجه کسانی...
 • مستی ارادی بدون انگزه ارتکاب جرم (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:34)
  مستی ارادی بدون انگزه ارتکاب جرم به خاطر تمام دلایلی که در بحث راجع به علل ابتلا به الکلیسک و اعتیاد بیان گردید می توان گفت که شخص با اراده خود، خود را مست می کند تا به منظوری غیر از ارتکاب جرم دست یابد. یکی از نقاط قوت بسیار مهم قانون مجازات اسلامی و تفوق این قانون گذار بر قانون مجازات عمومی همین نکته است که قانون...
 • مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:33)
  هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی راجع به این موضوع احکامی وضع شده است. در قانون مجازات عمومی آمده بود اگر به منظور ارتکاب جرم کسی خود را مست کند و مرتکب جرم شود به حداکثر مجازات مذکور در قانون محکوم می شود در حالی که قانون مجازات اسلامی رویه متعادل تری نسبت به مست اتخاذ کرده و او را صرفاً به مجازات...
 • مستی بر مبنای قصد شخصی مست (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:33)
  مستی بر مبنای قصد شخصی مست یک تقسیم بندی دیگر نیز در اینجا می توان انجام داد و آن بر مبنای قصد مست است. در اینجا قصد به معنای خاص کلمه که مورد قبول دانشمندان حقوق جزا می باشد مورد نظر است یعنی اختیار. بنابراین که مست حین مصرف مسکر دارای اراده باشد یا خیر می توان به مستی ارادی و غیر ارادی اشاره کرد. این تقسیم بندی در...
 • مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:32)
  مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی همان طور که گفته شد، مصرف مسکر هرچه هم کم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادراک را تضعیف می کند. حال که دریافتیم ادراک و دقت دارای درجات و مراتبی است، بایستی بدانیم مصرف مسکر کدام یک از این درجات را دچار اختلال می کند. در قانون مجازات عمومی یک تقسیم بندی راجع به این مبحث وجود داشت. این...
 • ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:32)
  ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم تعداد کمی از جوانان معتاد سابقه اعمال خلاف قانون قبل از اعتیاد دارند ولی غالب آنها به زودی مجبور می شوند که برای به دست آوردن مواد مخدر به جرایم مختلف دست بزنند. ولی باید دانست که معتادات غالباً مرتکب جرایم بزرگ نمی شوند و تعداد کسانی که در این راه به جنایات شرورانه و هولناک دست می...
 • ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:31)
  ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم الکل بر روی سیستم عصبی اثر مهاری دارد و اثر تحریکی ناشی از الکل به علت کاهش اثرات بازدارنده قشر مغزی است. از یک سو سرمایه روانی و اخلاقی فرد را تغییر می دهد، پر خاش جویی و بی ارادگی در حرکات را توسعه می بخشد و حس اخلاقی را از بین می برد. به این ترتیب تمام انواع حوادث جاده ای در افراد مست...
 • عوارض اعتیاد به الکل (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:30)
  الکل در غلظت های بالا روی مراکز عمیق مغز اثر می کند که در این صورت خطر توقف فعالیت های مراکز کنترل کننده قلب، تنفس در ساقه ی مغز و نهایتاً وقوع مرگ را در پی خواهد داشت. اما مصرف الکل هر چه هم کم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادارک را تضعیف می کند. اعتیاد به الکل سلول های مغزی را مخصوصاً در زنان از بین می برد به علت...
 • فرق الکلیسم و مستی ارادی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:30)
  الکلیسم را نباید با مستی اشتباه گرفت. الکلیسم سبب ضعف تدریجی نژاد و گاهی منجر به جنون می گردد و لی اثر فوری آن زیاد محسوس نیست. یک بیماری شدید و واقعی که معالجه کردن آن به ممارست و بستری کردن بیمار در یک مدت نسبتاً طولانی محتاج است که نتیجه تکرار مصرف مواد الکلی و مستی است. مست اتفاقی که از روی اختیار اراده ی خود را...
 • تعریف مست و مستی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:29)
  در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است. یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.» [1] این تعریف از...
 • انواع معاهدات در حقوق ایران (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:27)
  انواع معاهدات در حقوق ایران عمده ترین تقسیمی که امروزه در نزد محققان و نویسندگان مختلف مورد توجه قرار گرفت و در سالهای اخیر در روابط بین المللی ایران به نحو چشمگیری رایج شده است ، تقسیم توافقهای بین المللی به معاهدات رسمی که به انگلیسی Trea t y و به فرانسوی Traite "stricto sinsu" خوانده می شود و تفاهم نامه...
 • تعریف معاهده در حقوق بین الملل اسلامی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:27)
  در تاریخ اسلام بین حکومت اسلامی و سایر دول و امم معاهده هایی به نامها مهادنه و یا موادعه منعقد و مرسوم گردیده نوعی معاهده تلقی می شود که با امضاء آن آثار حقوقی ایجاد میگردد. در حقوق اسلام معاهده به معنای وسیع کلمه بکار رفته است . به نحوی که توافق با یک قبیله یه بعضی از طوایف و اقوام به عنوان معاهده معتبر و لازم تلقی...
 • تعریف معاهده در حقوق ایران (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:26)
  تعریف معاهده در حقوق ایران در کتب حقوق بین المللی عمومی که توسط نویسندگان ایرانی که اکثراً از کتب حقوق غربی ترجمه شده است، تعــــاریف آشفتـــه ای از معاهده به دست داده‌اند نویسندگان ایرانی به اختلاط دو مفهوم “ قرارداد ” که در حقوق داخلی کاربرد دارد و “ معاهده ” که در روابط بین المللی به کار می رود بر این آشفتگی افزوده...
 • تعریف معاهده در حقوق بین الملل (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:25)
  الف – در حقوق بین الملل قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل...
 • مشارکت حقوقی در بانکها (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:23)
  مشارکت حقوقی در چارچوب تعریف کلی «شراکت» و در اصطلاح آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عبارت است از: «تامین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود». بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد...
 • تفاوت میان مشارکت تجارتی و مشارکت مدنی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:22)
  با عنایت به اینکه مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی می باشد و برعکس مشارکت تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین باید تفاوتهای زیادی از نظر عملکرد و آثار حقوقی میان مشارکت تجارتی و مشارکت مدنی وجود داشته که ما در این مبحث اهم تفاوتهای این دو نهاد را مورد بحث قرار می دهیم: 1- تداوم تجاری مشارکت قراردادی 2- امکان...
 • مشارکت تجاری بین‌المللی شرکتی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:22)
  مشارکت تجارتی بین‌المللی شرکتی (J.V) اگرچه محصول قرارداد و توافق دو یا چند جانبه شرکاء است اما مانند قسم نخست صرفاً محدود به قرارداد نبوده و طرفین به منظور ذیل به اهداف توافق فیمابین اقدام به تاسیس شرکتی تجارتی می نمایند که واجد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بود و به آن شرکت مشترک گفته می شود و چنانکه یکی از نویسندگان...
 • مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:21)
  مشارکت تجارتی بین‌المللی چنانکه از نام آن پیداست مبتنی بر قرارداد دو یا چند جانبه فیمابین طرفین این رابطه حقوقی است این قسم مشارکت معمولاً برای انجام پروژه یا طرحی خاص و معین است و با اتمام طرح یا پروژه مورد نظر مشارکت نیز خود به خود پایان می پذیرد. - معایب مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی) الف) فقدان شخصیت...
 • اقسام مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:20)
  اگرچه امروزه از تاسیس حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی برای سامان بخشیدن به فعالیت های متنوع و مختلفی استفاده می شود و طرفین قراردادهای مشارکت بین‌المللی روابط حقوقی عدیده خود را حتی الامکان در این قالب جای می دهند به گونه ای که استفاده از این نهاد حقوقی نه فقط شامل مشارکتهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بلکه در پاره ای موارد...
 • جرم سیاسی در متون اسلامی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:19)
  جرم سیاسی در متون اسلامی جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی ، مطرح گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه آیه شریفه : (‌و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما بان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلو الی تبغی حتی تفئی الی امر الله فان فأنت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطو ان الله یحب المقسطین )‌( سوره حجرات 9) می...
 • شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:18)
  فقها جنگ با بغات را مشروط به شراطی دانسته اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود: مرحوم کاشف الغطاء در کتاب جهاد از کتاب ارزشمند کشف الغطاء در فصل دوم از باب پنجم شرایط مبارزه با بغات را چنین بیان می فرمایند: (‌و المتبادر من اطلاق الباغین علی احد الخلفاء الرشدین بعد ان تثنی له الوساده و یکون عصاء الشرع بیده قائمه بشروط ،؛...
 • تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:18)
  جرم سیاسی عملی را می گویند که گروهی مسلمان ( که تشکیلاتی قوی و نیرومند بدست آورده اند ، و از فرمان واطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند)با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و با جنگ مسلحانه با حکومت...
 • بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:17)
  بغی را فاسد کردن معنی کردن معنی کرده اند و گفته اند در اصل حسد ورزیدن است و ستمگر را باغی دانسته اند چون آنکه حسادت ورزد نهایتاً ستمگری و ظلم دست می آلاید . بغی علی الناس ، یعنی به مردم تعدی و ستم کرد. راغب اصفهانی می گوید : بغی تجاوز کردن است از حد اعتدال و معنی کبر و استعلا نیز دارد و در آیه یبغون فی الارض بغیر الحق...
 • نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:16)
  در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده دو مسئله اساسی مد نظر است: 1- نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاه ها با مجرمان سیاسی 2- استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و.... نگرانی قانونگذاراز برخورد ظالمانه با مجرمان – چه مجرمان عمومی و چه...
 • ویژگی های جرم سیاسی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:15)
  الف )‌رسیدگی به جرایم سیاسی ، در حضور هیأت منصفه ، انجام می گیرد . اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می دارد : «‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه ، در محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین...
 • پیشینه تاریخی جرم سیاسی (دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 17:14)
  جرم سیاسی ، یکی از انواع «‌جرایم » است که در حقوق کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در تعریف جرم ممکن است ؛ عنصر «ضد اخلاقی » بودن یا خصیصة «‌ضد اجتماعی » بودن آن ، مورد نظر حقوقدان باشد ، لیکن هر چه هست ، به لحاظ حقوقی ، جرم ؛ فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات یا مجازاتهایی در نظر گرفته است جرایم...
 • reza soltani

برنامه ریزی در مدیریت پروژه

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۳۰ ب.ظ
 • برنامه ریزی در مدیریت پروژه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:49)
  یکی از مهم ترین وظایف مدیریت پروژه، برنامه ریزی و اجرای طرحها است. اکثر پروژه ها، به دلیل ارتباطشان با زمان، اولویت گذاری و کنترل منابع نیازمند برنامه ریزی رسمی و جزئی هستند. برنامه ریزی به صورت عموم، بهترین روش جهت تعیین سیاستها و اهداف و رویه های شرکت یا سازمان بوده که می تواند در موقعیت سازمان موثر باشد. هدف از...
 • ارتباط مدیریان خطی- مدیر پروژه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:47)
  همان طور که قبلاً اشاره شد مدیر پروژه بایستی منابع شرکت را کنترل نماید که این کنترل ها با محدویتهای زمانی- هزینه – و اجرایی است. اکثر شرکتها دارای شش نوع منبع هستند. پول تجهیزات تسهیلات مواد اطلاعات/ تکنولوژی به صورت واقعی، مدیر پروژه هر کدام از منابع را کنترل نمی کند ( به جز پول ). منابع بوسیله مدیران خطی کنترل می...
 • مدیریت پروژه و اهمیت آن (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:46)
  دنیای صنعتی امروزه دارای تغییرات شگرفی در پریودهای خاص بوده است. این تغییرات به تغییرات محیطی موسوم است. و به سازمان ها و ارگان ها تاثیر مستقیم دارند. لذا اهمیت شناخت این تغییرات مشخص است. این مهم باعث شده است که سازمان های تولیدی به سمت چند محصول حرکت کرده و دائم سیستم خود را به نحوی تغییر و گسترش دهند. این تحقیق سعی...
 • اهمیت و ضرورت پژوهش در مدیریت اموزش (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:44)
  امروزه مدیریت و رهبری آموزشی جایگاهی علمی- تخصصی در جهان پیدا نموده است مطالعات حاکی از آن است که عمده پیشرفت های نظام آموزشی در جهان با عنایت به این موضوع تحقق یافته است در حالیکه در نظام آموزشی ایران شان علمی مدیریت و رهبری آموزشی همچنان اندک است و عملاً از ظرفیت این قلمرو علمی برای حل مسایل آموزشی استفاده چندانی به...
 • مدیریت آموزش (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:43)
  مدیریت آموزش از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی می باشد. در سازمانهای آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعالیت، روشهای اجرا و اهداف پیچیده آن، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. افزون بر اهمیت فوق، شرایط پیچیده نظام آموزش متوسطه لزوم توجه به تواناییهای فکری و ذهنی و...
 • مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:39)
  مدیریت اسلامی ،‌یعنی اگر بخش از «مدیریت» و فرآیند آن که هستند بر ویح الهی و منابع اسلامی باشد که وجه تمایز آن با دیگر مدیریت ها را می توان در مواذد ذیل دانست: مبتنی بر وحی الهی است. در آن از استثمار و استعمار و یا بهره کشی انسان از انسان خبری نیست. مبتنی بر ارزشهای متعالی ،‌مطلق و ثابتی است. بر پایه تعالی ،‌کرامت و...
 • مدیریت بوروکراتیک (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:37)
  بوروکراسی روشی است برای سازماندهی و هر گاه بحث درباره بوروکراسی مطرح می شود سازمانهای بزرگی که به طور نظام یافته کار می کنند به ذهن متبادر می شود. به نظر برخی صاحب نظران، بوروکراسی شکل ایده آلی برای سازماندهی است که فعالیتهای سازمانهای بزرگ را به گونه ای هدایت می کند که بیشترین تولید یا خدمت مؤثر حاصل شود. مدیریت بر...
 • سیر تحول اندیشه مدیریت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:36)
  از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نیاز به هماهنگی، رهبری و دربسیاری موارد برنامه ریزی و سازماندهی پیدا کرد. در هر زمینه ای که برای تحقق اهداف دسته جمعی نیاز به همکاری پیدا می شد، رهبری باید گروه را در جهت هدف هدایت می کرد. البته نحوه انتخاب رهبر در جوامع...
 • انتخاب شغل مورد ارزیابی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:33)
  برای انتخاب یک کار پاره ای از عوامل از جمله ملاحضات اقتصادی ، ملاحضات فنی و واکنش های انسانی را باید مد نظر داشت. موارد بدیهی و اولیه که باید در انتخاب شغل مورد ارزیابی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از : تنگناها یا گلوگاههایی که مانع سایر عملیات تولیدی می شود ، انتقال مواد در مسیرهای طولانی بین کارگاهها یا عملیاتی که...
 • مراحل ارزیابی کار و زمان (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:31)
  مراحل ارزیابی کار و زمان در واقع می توان گفت که شیوه اصلی ارزیابی کار و زمان شامل مراحل نه گانه زیر می باشد که عبارتند از : 1) انتخاب کار یا فرایند مورد مطالعه 2) ثبت تمامی وقایع در مورد کار یا فرایند انتخاب شده در مرحله اول از طریق مشاهده مستقیم و به کمک نمودارها و دیاگرام ها 3) بررسی انتقادی کلیه وقایع ثبت شده در...
 • مباحث نظری تحقیق | مقدمه ای بر مطالعه کار (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:30)
  با نگاهی گذرا به آغاز آفرینش بشر و مطالعه روند تکامل تولید و سیستمهای تولیدی در می یابیم که در ابتدای امر تولید تنها به عنوان وسیله ای جهت تامین نیازهای اولیه بشر مطرح بود و به تدریج با تکامل تکنولوژی های مدرن در بخش سخت افزار و فرایند های نوین تولید در بخش نرم افزار راه برای جایگزینی ماشین به جای انسان هموار گشت که...
 • ادبیات تحقیق (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:28)
  مقدمه امروزه سازمانها با توجه به تحولات پر شتاب و بنیادین در محیط تجاری و تغییرات در نیروهای رقابتی نظیر تامین کنندگان مواد اولیه ، مشتریان ، تازه واردین به صنعت ، جانشین ها و رقبا، ناگزیر به بکارگیری کلیه ابزارها برای انطباق با وضعیت متغیر و پیشی گرفتن از سایرین می باشند در این میان افزایش بهره وری بعنوان یک متغیر...
 • روش تحقیق + تعریف واژه های عملیاتی تحقیق (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:26)
  از لحاظ طبقه بندی تحقیق حاضر در گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد . همچنین تحقیق حاضر به لحاظ روش مورد استفاده از نوع توصیفی می باشد و کوشیده تا آنچه را که هست توصیف و تفسیر کند. از طرف دیگر از آنجا که تحقیق حاضر در شرایط واقعی یعنی در کارخانه بهفام شیمی صورت گرفته از نوع مطالعه میدانی و همچنین از نوع پیمایشی می باشد...
 • اهمیت و کاربرد تحقیق + اهداف تحقیق (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:22)
  از آنجا که ارزیابی کار وسیله ای مستقیم برای افزایش بهره وری می باشد، لذا اهمیت و ضرورت توجه بکارگیری آن امری روشن و واضح است . در واقع مزایای بکار گیری ارزیابی کار بعنوان یک روش سیستماتیک و علمی برای بهبود مستمر که از طریق روش سنجی ( به منظور ساده سازی و موثر کردن و اقتصادی تر کردن روشهای انجام کار ) و کار سنجی ( به...
 • بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:14)
  شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به...
 • معاملات سلف در اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:12)
  منظور از معامله سلف در عملیات بانکی ، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی ،کشاورزی، معدنی) است به قیمت معین. بنابراین زمانی که در جریان تولید کالا و یا فراورده ها تولید کننده دچار کمبود مالی در قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود بشود ، می توانند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید مشکل خود را بر طف نماید . به این ترتیب...
 • فروش اقساطی در اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:11)
  بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی سه دسته از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:الف) مواد اولیه و لوازم یدکی ب)ماشین آلات ب) تأسیسات و تجهیزات ج) فروش اقساطی مسکن الف) فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی: مشتری می باید تقاضای خود را...
 • عقد استصناع در اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:11)
  قرارداد استصناع شامل سفارش ساخت و تولید چیزی است به قیمت معین ، که طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته می شود . به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می گردد، غالباً در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده در آینده ساخته می شود . در این قرارداد هم مواد اولیه و هم عملیات ساخت بر عهده سازنده است اما...
 • اجاره به شرط تملیک در اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:10)
  یکی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که درفعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وام ها و اعتبارات ربوی معمول شده است . روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می...
 • عقد اجاره در اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:09)
  اجاره قراردادی است که بانک تجهیزات مورد نیاز مشتریان را می خرد و به آنها اجاره می دهد وجه اجاره ای دریافت می کند مدت اجاره و مبلغ اجاره از پیش توافق می شود. مالکیت تجهیزات نزد بانک اجاره دهنده باقی می ماند ، که برای باز گرداندن هزینه سرمایه تجهیزات سود نهایی بیرون را به مبلغ اجاره قابل پرداخت می افزاید. دو نوع اجاره...
 • عقد مشارکت در اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:08)
  مشارکت شامل شراکت بین دو طرف است که هر دو سرمایه ای جهت تأمین مالی پروژه های جدید و یا پروژه های تاسیس شده تأمین می کنند . هر دو طرف بر اساس نرخ توافق شده در سود شریک می شوند ، پاداش مهارت مدیریت در نظر گرفته می شود . زیان بر اساس برابری شراکت تقسیم می شود یک یا هر دو طرف می توانند مدیریت پروژه را بر عهده بگیرند . هر...
 • مدار قرارداد شرکت در سود (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:08)
  مدار قرارداد شرکت در سود است که یک طرف صد در صد سرمایه را تأمین می کند و طرف دیگر با مهارت و کارشناسی خود دارایی را سرمایه گذاری می کند، پروژه سرمایه گذاری را مدیریت می کند و اگر لازم باشد نیروی کار را تأمین می کند.سود به دست آمده بر اساس نرخ از پیش تعیین شده تقسیم می شود اما شبیه خود سرمایه تضمین نمی شود . زیان بوجود...
 • عقد مرابحه از نظر اسلام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:07)
  مرابحه: مرابحه روش از مالیه تعصیل دارایی هاست . مرابعه شامل قرارداد بین بانک و مشتری است برای فروش کالا ها به قیمتی که شامل سودنهایی توافق شده و همچنین در صدی از قیمت فروش است یا منبع یکجا است. بانک کالاهایی را که بوسیله مشتری بانک تقاضا می شود خریداری می کند و آنها را با قیمت بیشتر به مشتری می فروشد . سود افزایش قیمت...
 • تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:04)
  تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان کنگره حقوق بین الملل در سال 1932 م در اسلو برپا شد، برحسب پیشنهاد یک حقوقدان آمریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر شد که در آن اعضای کنگره آرزو کردند، تابعیت یکی از همسرها قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت. ولی در همین کنگره آرزوی دیگری هم وجود داشت که...
 • مبانی نظری تابعیت زن (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:03)
  مبانی نظری تابعیت زن نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هریک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 1) وحدت...
 • زندگى امروز و ازدواج موقت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:02)
  چنانکه قبلا دانستیم ازدواج دائم مسؤولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى‏کند.به همین دلیل پسر یا دخترى را نمى‏توان یافت که از اول بلوغ طبیعى که تحت فشار غریزه قرار مى‏گیرد آماده ازدواج دائم باشد.خاصیت عصر جدید این است که فاصله بلوغ طبیعى را با بلوغ اجتماعى و قدرت تشکیل عائله زیادتر کرده است.اگر در دوران ساده قدیم یک...
 • سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:01)
  سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده : ماده 23 قانون جدید حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 درباره ی سن ازدواج چنین مقرر داشته بود : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع است . معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا می کرد استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال...
 • معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:01)
  معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین : با این که در قانون مدنی سن بلوغ اصولاً برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سال بود , این قانون همانند قانون مدنی فرانسه , برای موارد استثنایی معافیت از شرط سن پیش بینی کرده بود و فقـط دخترانی کـه به سن 13 سال تمام و پسرانی که به سن 15 سال تمام رسیده بودند می توانستند از این معافیت...
 • سن بلوغ در قانون مدنی سابق (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:00)
  سن بلوغ در قانون مدنی سابق : قانون مدنی پیشین به پیروی از قانون مدنی فرانسه سن بلوغ در ازدواج را برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سـال قرار داده بود . ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 در این باره مقرر می داشت : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است . ممکن است...
 • سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:00)
  سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح تعریف : بلوغ در لغت رسیدن به چیزی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده ی تولید مثل می گردد . در فقه امامیه , بنابر قول مشهور , سن بلوغ در دختر 9 ال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است . غیر از سن مذکور , نشانه های دیگری...

 • شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:00)
  شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح : در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های نکاح , جدیداً مطالبی به شرح زیر تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که طرفین می توانند با امضای ذیل هریک از آن ها , بعض یا کل آن را بپذیرند . برای مزید اطلاع , عین آن شرایط ذیلاً درج می گردد : 1- ضمن عقد ازدواج , زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به...
 • نکاح موقت یا منقطع (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:59)
  نکاح موقت یا منقطع : منقطع در لغت به معنی بریده است و به نکاحی گفته می شود که برای مدت معینی واقع شده باشد و پس از پایـان آن مدت نیـازی بـه طلاق نیست و عقد نکاح منحل می گردد و به منظور بهره مند شدن از زن واقع می شود ؛ بنابراین نکاح منقطع هم برای مدتی که واقع شده است اعتبار دارد و صحیح می باشد و اگر زن و مرد دارای...
 • نکاح دائم (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:58)
  نکاح دائم : منظور از نکاح دائم این است که مدتی تعیین نشده باشد یعنی زن و شوهر برای یک عمر و تا پایان زندگی با یک دیگر ازدواج می نمایند . در وضعیت فعلی جامعه ما اکثریت قریب به اتفاق ازدواج ها دائمی است و به طوری که در عرف مشهور است گفته می شود : « زن با لباس عروسی به خانه شوهر می رود و با کفن از خانه او خارج می شود »...
 • مسئله رشاء و ارتشاء (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:57)
  توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء از لحاظ اینکه رشاء و ارتشاء با یکدیگر ملازمه دارند یا نه دو نظریه ابزاز میگردد یکدسته آنها که طرفدار ملازمه آندو جرم میباشند و اعتقاد دارند که تا یکی واقع نشود دیگری تحقق نمییابد یا بعبارت دیگر باید هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثقات نظریه خود چنین استدلال...
 • مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:55)
  انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از: 1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد. 2- شلاق. 3- انفصال دائم از مشاغل دولتی. 4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات. هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری...
 • اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:54)
  با توجه به اینکه دیوان کشور در حکم شماره 1914-8/18/1318 شعبه چهار، ضمان درک را جزء مقتضاى ذات عقد بیع به شمار نیاورده و شرط بر خلاف آن را درست دانسته است، لذا اسقاط ضمان درک از فروشنده صحیح است . به موجب حکم مذکور : (( آثارى که در ماده (362) قانون مذکور براى بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است؛ اعم از آثارى که مقتضاى...
 • اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:54)
  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف ضمان فروشنده را به خوبى مى توان از ماده (230) قانون مدنى استنباط کرد . به موجب این ماده )) اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغى به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمى تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند .))ضمان درک از لحاظى نتیجه تخلف فروشنده...
 • محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:53)
  دادگاه ها در ضمن رأى علاوه بر الزام فروشنده به استرداد ثمن، میزان خسارت را با توجه به تورم بر اساس شاخص بانک مرکزى تعیین مى نمایند؛ بدین شرح که، به هر میزان که از زمان انجام معامله تا زمان بازپرداخت ثمن به مشترى از ارزش ثمن کاسته شده باشد همان میزان بر اساس شاخص مذکور محاسبه شده و به عنوان خسارت به مشترى داده مى شود ....
 • محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:53)
  اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس در هنگام رسیدگى به دعوا بدین شرح که با ارجاع موضوع به کارشناس رسمى دادگسترى، وى قیمت مبیع را به نرخ روز تعیین مى نماید و در صورتى که قیمت مبیع در زمان رسیدگى به دعوا از ثمن معامله فاسد بیشتر باشد تا معادل ثمن معامله به عنوان ثمن معامله فاسد و مازاد بر آن به عنوان خسارت...
 • نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:52)
  خسارات وارده بر مشترى شامل هزینه هاى لازم براى تنظیم سند رسمى، دستمزد دلال، هزینه هاى نگهدارى مبیع، هزینه هاى دادرسى و همچنین کاهش ارزش ثمن معامله مى باشد . در خصوص خسارات وارده بر مشترى آ نچه مهمتر و قابل بحث است و در کتا بهاى حقوقى به آن اشاره نشده این است که وقتى فساد معامل هی انجام شده معلوم گردد، تأخیر در...
 • بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی: (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:52)
  چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود : 1 - در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله...
 • مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:51)
  هرگاه قسمتی از مبیع مستحق للغیر برآید، در اینصورت عقد واحد به اعتبار تعدد مورد معامله، به دو عقد صحیح و باطل تجزیه می‏شود (قاعده انحلال عقد واحد بعقود متعدد) و نسبت به سهم فروشنده صحیح و نسبت به سهم خریدار باطل می‏شود، و فروشنده موظف به رد بخشی از ثمن که در مقابل مبیع متعلق بغیر قرار گرفته است خواهد بود و خریدار نیز،...
 • مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:51)
  هرگاه مبیع مستحق للغیر درآید و مالک حقیقی، بیع را تنفیذ نکند، آیا مشتری می‏تواند برای گرفتن خسارات و غرامات وارده، به فروشنده مراجعه کند؟ به اجماع فقیهان امامیه هرگاه مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع جاهل باشد، مشتری حق مراجعه به فروشنده را خواهد داشت فقهای امامیه، افزون بر اجماع برای اثبات مسئولیت فروشنده نسبت به...
 • مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:50)
  هر گاه مال متعلق به غیر فروخته شود و سپس مالک حقیقی آن معامله را تنفیذ نکند آیا مشتری می‏تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟ برخی از فقهاء امامیه در این خصوص، بین علم مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع و جهل آن بدین امر، و در صورت جهل نیز بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قائل به تفصیل شده‏اند. و اما در...
 • ضمان درک و بیع مال مرهون (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:50)
  پرسشی که در این مقام خودنمایی می‏کند این است که آیا مقررات ویژه ضمان درک، در زمینه فروش مالی که در رهن شخص ثالثی است، نیز جریان خواهد داشت یا خیر؛ یعنی: آیا در چنین موردی بایع متعهد به رد ثمن و خسارات به مشتری می‏باشد یا خیر؟ پاسخ به سؤال فوق متوقف بر تبیین وضعیت حقوقی بیع رهن (فروش مالی که به رهن گذاشته شده است)...
 • ضمان درک نسبت به حق انتفاع (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:49)
  حق انتفاع را در ماده 40 ق.م این گونه تعریف شده است: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‏تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». حال سخن در این است که اگر شخصی مالی را بفروشد، در حالی که شخص ثالثی نسبت به آن مال دارای حق انتفاع می‏باشد آیا مقررات راجع به ضمان درک، یعنی پس...
 • ضمان درک نسبت به ثمن (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:48)
  ضمان درک نسبت به ثمن همان گونه که در بند (الف) بیان شد مقررات ضمان درک ویژه عین معین است و در مورد معین کلی مصداق پیدا نخواهد کرد، حال به دنبال این مطلب این سؤال مطرح است که آیا مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش موکول به بررسی وضعیت ثمن در حقوق ایران است، بدین معنی که آیا ثمن می‏تواند...
 • ضمان درک ویژه عین معین (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:48)
  ضمان درک ویژه عین معین است بی تردید ضمان درک، در حقوق ایران، ویژه عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمة و فروشنده در مقام ایفاء تعهد خود مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع انتخاب و به خریدار تسلیم نماید، مقررات مربوط به ضمان درک مجری نخواهد بود زیرا انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه‏ای نیست و...
 • قلمرو ضمان درک در حقوق ایران (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:48)
  قلمرو ضمان درک در حقوق ایران در حقوق ما ضمان درک ویژه موردى است که مبیع یا جزئى از آن، ملک دیگرى درآید و او معامله را تنفیذ نکند . اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز تکلیفى در رد ثمن ندارد . در چنین حالتى خریدار مى تواند در صورتى که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند...
 • مفهوم ضمان درک (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:47)
  مفهوم ضمان درک واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از: 1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم...
 • علل اجتماعی ـ اقتصادی سرقت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:46)
  علل اجتماعی ـ اقتصادی سرقت (تبیین شناختی) 1) فقر مادی: فقر و محرومیت مادی را شاید بتوان گفت از مهم ترین عوامل به وجود آورندة سرقت است. فردی که دچار آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روای احساس حقارت و مغبون بودن می کند و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می داند نوعی احساس انتقام کشی در او پرورش یافته...
 • علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:45)
  علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت (تبیین روان شناختی) علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت به شرح زیر است: 1) فقر عاطفی: فقر عاطفی از عوامل فردی سرقت است. کودکانی که در خانواده هایی رشد کرده اند که در اثر طلاق از هم جدا شده اند یا والدینی که تربیت مناسبی را برای فرزندانن خود در نظر نگرفته اند. «رابرت مرتن» در نظریه...
 • علل و انگیـزه های سرقت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:44)
  علل و انگیـزه های سرقت (تبیین زیست شناختی) در بررسی علل و انگیزه های سرقت می توان از عوامل متعدد نام برد که عبارتند از: 1. عوامل ذهنی: مانند هوش کم یا زیاد، استعدادهای فردی و نظایر آن. 2. سن: بی شک تقسیم بندی انواع سرقت بر حسب سارقان متعلق به گروه های سنی مختلف است تا جایی که برای مثال می توان گفت بسیاری از آنچه...
 • تعریف سرقت از نظر قانون (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 16:43)
  از نظر قانون؛ سرقت تنها وقتی موجود است که شیء موضوع جرم بدون آگاهی و برخلاف میل صاحب آن از تصرف دارندة قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید؛ لازمة آن: 1) گرفتن 2) برداشتن 3) کش رفتن است کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
 • مدل تجارتی شرکت با مصرف کننده(B2C) (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:58)
  بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B2C را خرده فروگی تشکیل می توان نامید . تجارت بین فروشنده و خریدار که در حال حاضر جز متداول ترین تراکنش ها در حیطه تجارت الکترونیکی بر روی اینترنت است یک نوع B2C محسوب میگردد. این نوع تجارت با گسترشWEB به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می توان اقسام کالاها از شیرینی...
 • مدل تجارتی شرکت با شرکت(B2B) (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:55)
  پیش بینی می شود که بخش (B2B) تا سال 2005 حداقل 7 تریلیون دلار رشد نماید به طوری که یک بخش اصلی از بازارجهانی EC تشکیل دهد درپیش بینی بازار جهانی B2B برای2003 1 تا 4 تریلیون دلار خواهد بود . نسبت حجم کل مبادلات تجارت الکترونیکB2B در سال 1997 به 2% در سال 2000 رسید و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2005 به 10 درصد افزایش...
 • بررسی مدلهای تجارت الکترونیکی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:54)
  رشد سریع مبادله الکترونیکی اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی در سال های اخیر افق های تازه ای بر روی بخش تجارت گشوده است . روش های نوین تولید ، پردازش و انتقال اطلاعات موجب بالا رفتن کارائی ، بهره وری ، دقت ، سرعت برقراری ارتباط و کاهش هزینه در شرکت ها و سازمانهای تجاری شده است . این امر باعث تسهیل تجارت و افزایش قدرت...
 • زیر ساختار تجارت الکترونیکی در کشورهای جهان سوم (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:53)
  در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تجارت الکترونیکی به خاطر مزایای بسیاری که به دنبال داشته است به عنوان یک موضوع مورد علاقه دنبال می شود اما این کشورها هنوز نه تنها نسبت به هدایت منابع به سمت توسعه تجارت الکترونیکی متقاعد نشده اند بلکه حتی نمی دانند که برای انجام این کار چه باید بکنند. برای پاسخ به این مشکل اول باید...
 • زیر ساختار مورد نیاز برای گسترش تجارت الکترونیکی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:51)
  زیر ساختار مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: - نیروی برق قابل اطمینان - شبکه ای استاندارد و با کیفیت ارتباطی باید دارای پهنای باند عریض و مناسب برای مرتبط ساختن شرکت ها و مصرف کنندگان باشند. - دسترسی آسان مصرف کنندکان و کارکنان شرکت ها به شبکه های ارتباطی - سیستم های کامپیوتری منسجم...
 • مزایای رقابتی تجارت الکترونیکی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:50)
  از زمان بکارگیری مبادله الکترونیکی داده ها در انجام مبادلات تجاری تا به امروز که اینترنت و وب جهانی به عنوان کاراترین ابزار انجام تجارت الکترونیک مطرح شد مزایای رقابتی قابل توجهی نصیب افراد و شرکت هایی که به این شیوه تجاری روی آورده اند گردیده است . شواهد دال بر این ، حاکی از لزوم توجه و علاقه به سایر کشورها به تجارت...

 • ضرورت توسعه تجارت الکترونیک در کشورهای جهان سوم (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:49)
  عوامل اصلی که می توان آنها را به عنوان محرکهای مهم در تغییر کسب و کارها برای باقی ماندن در محیط رقابتی عنوان نمود را می توان به صورت زیر دسته بندی تمود: ـــ محصولات فیزیکی کم کم در حال تبدیل شدن به محصولاتی هستند که کمتر محسوسند . برای مثال ماشین ها ، تلویزیون ، ضبط صوت همگی اجزاء دیجیتالی دارند و مجلات و روزنامه ها...
 • محدودیت های غیر فنی تجارت الکترونیک (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:48)
  ـــ بسیاری از مسائل قانونی مربوط به تجارت الکترونیک حل نشده اند. ـــ مقررات و استانداردهای دولتی برای بسیاری از موقعیت ها اصلاح نشده اند . ـــ اندازه گیری مزایای مربوط به تجارت الکترونیک از جمله آگهی های وب مشکل می باشد . علاوه بر آن روش ها و متودولوژیهایی که در جهت قانونی کردن تجارت الکترونیک می باشند در مرحله توسعه...
 • محدودیت های فنی تجارت الکترونیک (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:47)
  ـــ نبود امنیت ، اعتماد، استانداردها و پروتکل های ارتباطی ـــ پهنای باند ناکافی برای ارتباطات از راه دور ـــ ابزار توسعه نرم افزاری هنوز در حال تغییر و تکامل سریع می باشند . ـــ در یکپارچه سازی اینترنت و نرم افزارEC با برخی بانکهای اطلاعاتی و کاربردهای موجود مشکلاتی وجود دارد . ـــ ایجاد تجارت الکترونیک علاوه بر...
 • مزایای کاربرد تجارت الکترونیک برای جامعه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:45)
  ـــ تجارت الکترونیک به افراد کمک می کند که در منزل کار کرده و مسیر کمتری را در خارج از منزل طی کنند که همین مسئله باعث ترافیک کمتر و آلودگی کمتر هوایی گردد. ـــ تجارت الکترونیک باعث می شود که برخی محصولات با قیمت های پایین تری فروخته شده و قدرت خرید مردم بالا رود و در نتیجه استاندارد زندگی در جامعه افزایش یابد. ـــ...
 • مزایای استفاده از تجارت الکترونیک برای مصرف کنندگان (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:44)
  مزایای استفاده از تجارت الکترونیک برای مصرف کنندگان عبارتند از: ـــ تجارت الکترونیک حق انتخاب مشتریان را بیشتر کرده و آنها می توانند از بین فروشندگان و محصولات متنوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایند. ـــ تجارت الکترونیک به مشتریان کمک می کند که به محصولات و خدمات ارزان تری دست یابند چون آنها را قادر به مقایسه قیمت...
 • مزایای استفاده از تجارت الکترونیک بر پایه اینترنت نسبت به روشEDI سنتی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:43)
  مزایای استفاده از تجارت الکترونیک بر پایه اینترنت نسبت به روشEDI سنتی عبارتند از: ـــ تجارت الکترونیکی اینترنتی بر پایه وب قابل دسترس تر ازEDI سنتی می باشد. ـــ تجارت الکترونیک اینترنتی و بر پایه وب نسبت بهEDI سنتی می تواند به شرکای کسب و کار بیشتری دسترسی داشته باشد. ـــ تجارت الکترونیک اینترتتی و بر پایه وب نسبت...
 • مزایای استفاده از تجارت الکترونیک برای سازمان ها (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:42)
  مزایای استفاده از تجارت الکترونیک برای سازمان ها عبارتند از : ـــ تجارت الکترونیک هزینه های مربوط به ایجاد اطلاعات مبتنی بر کاغذ ، پردازش، انتقال، دسته بندی و بازاریابی آن ها را کاهش می دهد به طور مثال با معرفی سیستم خرید الکترونیکی(e-procurement) سازمان ها توانستند هزینه های اداری خرید را تا میزان 80 درصد کاهش دهند ....
 • مزایا و محدودیت های تجارت الکترونیکی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:41)
  جهانی شدن تکنولوژی ، موقعیت های جدید تعاملی ، امکان دسترسی به میلیونها نفر ، امکان دسترسی به منابع بیشتر و رشد سریع زیر ساختار پشتیبانی به خصوص اینترنت مزایای بسیاری برای سازمان ها ، افراد و جامعه دارد .با توسعه تجارت الکترونیک این مزایا گسترش می یابند. تجارت الکترونیک باعث پایین آمدن هزینه و گسترش بازار سازمان به...
 • مراحل تجارت الکترونیک (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:39)
  مراحل تجارت الکترونیک 1- افتتاح حساب ایگولد: با توجه به انجام عملیات وسیع تجاری برروی اینترنت و مشکل جابجایی وجه برای برخی از کشورها امکاناتی برروی اینترنت فراهم شده تحت عنوان بانکهای الکترونیکی این بانکها دقیقا تمامی قابلیتهای یک بانک فیزیکی را در اختیار مشتریان خود میگذارند حتی در برخی از موارد امکانات آنها بیش...
 • چرا از تجارت الکترونیک استفاده کنیم؟ (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:38)
  دنیای اینترنت دنیای عجیبی است یعنی عجیب از این باب که شما هر چه بخواهید میتوانید درآن دنیای مجازی بیابید و همین مسئله باعث شده که در این دنیای مجازی مشاغل و حرف گوناگون نیز ایجاد شده و هر یک به شغلی و کاری مشغول باشند. در این میان عده ای نیز با ارائه محصولات و خدمات دگران به گشودن بازارها جدید و مشتریان بیشتر راه را...
 • تاریخچه تجارت الکترونیکی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:36)
  حدود 123 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل می گذرد . اختراع بل در سال 1876 تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می شود پی ریزی کرد. امروزه کشور هندوستان یکی از جوامع مدرن است که متخصصین نرم افزار این کشور منشا بسیاری از نوآوری ها و اختراعات صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی به حساب می آیند البته...
 • فلسفه پیدایش تجارت الکترونیکی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:35)
  بحث تجارت الکترونیکی در قالب فلسفه تجارت الکترونیکی در سه مبحث زیر پی گیری می شود: الف) تحلیل فرآیندی تحولات عصر ارتباطات : ارتباط یا ارتباطات در بیانی ساده به معنای فرآیند انتقال اطلاعات تعریف شده است . به عبارت دیگر برای تحقق پدیده ارتباط دو شرط اساسی وجود دارد : وجود اطلاعات و انتقال اطلاعات برای طرف مقابل ....
 • تجارت الکترونیکی چیست؟ (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 15:33)
  رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد می باشد .جستجو برای دستیابی به روشهای کاراکتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند . تجارت الکترونیکی یا کسب و کار الکترونیکی عباراتی هستند که معمولا به جای همدیگر به کار می روند. این عبارات در...
 • شرایط اعاده حیثیت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:27)
  مهمترین اثر تبعی محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای...
 • اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:26)
  اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا که قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال...
 • اعاده حیثیت قانونی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:25)
  اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولا محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص میتواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد،‌شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارتست از : 1- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات...
 • اعاده حیثیت قضایی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:25)
  در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترین شرایط آن عبارتند از : 1- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور...
 • پیدایش و گسترش اعاده حیثیت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:24)
  اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری،...
 • مفهوم اعاده حیثیت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:23)
  اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن [1] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو [2] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است [3] . معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده...
 • سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:22)
  هدف: نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را طبق اصول و سیاست های زیر...
 • تجارت الکترونیکی و نگرانی‌ها (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:21)
  با توجه به وضعیت موجود بازار سنتی، ممکن است چنین تصور شود که در صورت گسترش فروشگاه اینترنتی به خیل بیکاران افزوده خواهد شد. در ارتباط با این نگرانی‌ها کافی است ذکر شود همین نگرش در ابتدای ورود کامپیوتر نیز وجود داشت و بسیار نگران آن بودند، در حالیکه با همه‌گیر شدن کامپیوتر بسیاری از شغل‌های جنبی مرتبط با کامپیوتر...
 • تجارت الکترونیکی و مزایا (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:21)
  در صورت گسترش تجارت الکترونیکی و تأسیس فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در کشور مزایای زیادی را در ارتباط با مشتری و خریدار می‌توان بر شمرد که بخشی از آن‌ها فهرست وار بشرح زیر است: الف- صرفه‌جویی در وقت خریدار به دلیل عدم مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها ب- دسترسی به اطلاعات بسیار کامل در ارتباط با کالا از نظر مشخصات فنی، قیمت،...
 • اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های GCI (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:20)
  با نگاهی به اجزای جدول می‌توان اثر کسب و کار الکترونیکی روی رقابت‌مندی اقتصاد ملی را به وضوح مشاهده نمود. اثر کسب و کار الکترونیکی روی بهبود شاخص فن‌آوری محرز است. E-B [1] کاربرد ICT در کسب و کار تجارت است. لذا لاجرم افزایش تقاضا برای ظرفیت‌سازی ICT را به همراه دارد، از طرفی با توسعه و ایجاد فضای ارتباطی و اطلاعاتی،...
 • مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:19)
  مزایایی کسب و کار الکترونیکی را می‌توان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال می‌توان از مزایای آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهای بهره‌مند شد. مزایای به کارگیری این فن‌آوری تجاری برای بنگاه‌ها را در یک کلام می‌توان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود. به بنظر می‌رسد با اندکی تأمل بتوان 3 اصلی را که باعث رقابتبندی بین بنگاه‌ها...
 • توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:19)
  -4-1- منافع: راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد. با الکترونیکی...
 • تجارت الکترونیک C2C (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:18)
  C2C : در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود هزاران...
 • تجارت الکترونیک B2C (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:17)
  تجارت B2C : بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد. کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و...
 • تجارت الکترونیک B2B (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:17)
  تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
 • تجارت الکترونیکی چیست؟ (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:16)
  برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» [1] تعریف نمود. کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال...
 • احکام وجه التزام (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:14)
  1- همانگونه که گفته شد وجه التزام مبلغ مقطوع خسارت ناشی از عهد شکنی و تخلف از قرارداد است، پس برای مطالعه آن باید دو شرط موجود باشد، اولاً قرارداد اصلی صحیح و نافذ و الزام آور باشد، زیرا که ابطال قرارداد اصلی موجب بطلان شرط وجه التزام می گردد و شرط ضمن عقد باطل اثری ندارد، ولی عکس آن صادق نیست. لیکن این شرط را با این...

 • نفوذ حقوقی این قراردادها (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:13)
  ): در مسئولیت قراردادی، غرض این است که تعهد مربوط به جبران خسارت از توافق طرفین قرارداد ناشی گردد. بنابراین می‌توان گفت که همانطوریکه طرفین می توانند در روابط خویش تعهدی را ایجاد کنند. این حق را نیز دارند که نتیجه عهدشکنی و تخلف از عقد را آزادانه معین نمایند. این برداشت مطابق با اصل حاکمیت اراده و اصل اباحه و اصل...
 • قراردادهای (شروط) مربوط به کاهش مسوولیت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:13)
  در مسوولیت قهری و قراردادی، امکان کاهش مسوولیت با تراضی طرفین وجود دارد بدین ترتیب که مسوولیت متعهد را محدود به میزان معینی نموده یا از ضمانی که برمبنای قواعد عمومی بر عهدة اوست مصون بدارند در اینکه آیا این گونه قرارداد(شروط) قبل از تحقق (ورود) ضرر قابل انعقاد هستند یاخیر؟ چه اینکه موضوع آنها ضرری است که هنوز وارد...
 • قراردادهای (شروط) مربوط به فزونی مسوولیت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:12)
  به موجب این قرارداد (شرط)، در مواردی که بر طبق قاعد عمومی، متعهد التزامی به جبران خسارت ندارد، باز مسوول قلمداد می گردد، چنانکه در تعهدات به وسیلة متعهد وصول به نتیجه را بر عهده بگیرد. چنین متعهدی در حالت عادی، در صورتیکه به نتیجه نائل نمی گردید، مسوولیتی نداشت ولی در اثر این شرط عدم وصول نتیجه موجب مسوولیت او می...
 • قراردادهای راجع به مسوولیت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:12)
  اصل آزادی قراردادها به عنوان یک اصل در حقوق قرارداد ها شناخته شده و حاکم بر روابط طرفین قرارداد است. به موجب این اصل، قرارداد مخلوق اراده طرفین، تعیین کننده قواعد مسوولیت قراردادی می باشد. بدین جهت طرفین همانگونه که در تعیین تعهدات خویش آزادی کامل دارند. به همین گونه نیز در تعیین و تعدیل قواعد مسوولیت قراردادی و ضمانت...
 • تأثیر قوه قاهره بر قرارداد (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:11)
  گفتیم که قوه قاهره سبب معافیت متعهد از اجرای تعهد و مسوولیت قراردادی می گردد. البته قوة قاهره باید اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد پس چنانچه اجرای تعهدات قراردادی را مشقت بار نماید موجب معافیت از اجرای تعهد نخواهد شد. بدین جهت می توان گفت که تلف عین معین و نیز از بین رفتن تمام افراد کلی و نایاب شدن آن در اثر قوه قاهره،...
 • جبران خسارت از راه دادن معادل (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:10)
  : که عموماً در مباحث مربوط به ضمان قهری مطرح می شود – که حکم اولی دادن مثل در اموال و دادن قیمت در صورت تعذر مثل (اموال قیمی) است. ولی به نظر می رسد در ارتباط با مسئولیت قراردادی نیز دادگاه می تواند برای جبران خسارت، حکم به دادن معادل مال تلف شده نماید. به عنوان مثال، هرگاه بر اثر عهد شکنی پیمانکاری (مدیون) و تأخیر...
 • اجرای عینی یا برگردان وضع متضرر به حالت پیشین خود (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:10)
  اجرای عینی یا برگردان وضع متضرر به حالت پیشین خود: که در آن ضرر وارده باید به صورتی جبران گردد که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است. بنابراین، این طریقه جبران خسارت در استرداد عین مال (اجرای عین تعهد) و یا دفع منبع ضرر تجلی می یابد. و با توجه به اینکه “مسئولیت قراردادی نیز چهره ای از مسئولیت مدنی به معنای عام آن است،...
 • شرایط ضرر قابل مطالبه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:09)
  شرایط ضرر قابل مطالبه: حال که مشخص گردید، ضرر یکی از ارکان مسوولیت قرار دادی بوده و وجود آن برای مطالعه خسارت ضروری و الزامی است و اقسام آن نیز بررسی گردید، در اینجا به بررسی و مطالعه شرایط ضرری، که قانوناً قابل مطالبه شناخته شده می‌پردازیم: بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر: یکی از شرایط اساسی ضرر قابل مطالبه در مسوولیت...
 • لزوم ورود ضرر و مفهوم آن (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:08)
  : معنای لغوی ضرر همان زیان و خسارت است [1] در قوانین ایران تعریفی از ضرر به عمل نیامده ولی با جستجو در این قوانین، مصادیقی از ضرر یافت می‌شود. بدین جهت از نظر اصطلاحی، حقوقدانان در مقام تعریف ضرر برآمده و برخی ضرر را به تفاوت بین دارایی کنونی زیان دیده و دارایی وی در فرض عدم وقوع فعل زیانبار یا کاهش ارزش یا تلف حقوق و...
 • لزوم تقصیر و اقسام آن (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:07)
  لزوم تقصیر و اقسام آن: بند اول) لزوم تقصیر: با توجه به تعاریف به عمل آمده از این اصطلاح، سئوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا مفهوم تقصیر در مسوولیت قراردادی، با مفهوم این اصطلاح در مسئولیت قهری یکسان است یا اینکه این لغت در قلمرو مسوولیت قراردادی دارد معنا و مفهوم جداگانه‌ای است؟ به عبارت دیگر آیا همان...
 • تأخیر در اجرای قرارداد (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:06)
  در مادة‌ 344 ق. م آمده است: «اگر در عقد بیع شرطی ذکر شده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد. بیع قطعی و ثمن حال محسوب است ، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل و یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی، وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرار داد بیع ذکر شده باشد.» بنابراین در صورتیکه موعدی برای...
 • اجرای قرار داد بطور ناقص و معیوب (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:06)
  : [1] گاه متعهد تعهد خود را بطور ناقص یا معیوب اجرا می نماید بطوریکه ایفای به عهد کیفیت مطلوب را ندارد و فایده مورد نظر را به طلبکار نمیرساند. همچنانکه پیمانکاری از مصالح نامرغوب برای احداث ساختمان استفاده نماید یا در بیع کالایی بعداً معلوم گردد که کالای تحویل داده شده توسط متعهد، مطابق با نمونه یا فاقد کیفیت و اوصاف...
 • عدم اجرای کامل قرارداد (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:05)
  گاه متعهد از اجرای تمامی تعهدات قراردادی امتناع می ورزد (م 221 ق. م). خودداری متعهد از اجرای کامل قرارداد ممکن است عمدی و متقلبانه بوده و یا اینکه و در اثر سهل‌انگاری و بی مبالاتی (تقصیر) و یا حتی اشتباه وی صورت گرفته باشد ولی در هر حال عدم اجرای قرار داد، موجب مسوولیت قراردادی وی خواهد گردید. البته عدم اجرای کامل...
 • تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی و آثار آن (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:04)
  علی الاصول با فرا رسیدن موعد انجام تعهد ، و خودداری متعهد از انجام تعهد ، عهد شکنی تحقق یافته و از آن تاریخ مسئولیت قراردادی حاصل می‌گردد و نیازی به مطالبه تعهد نیست. [1] با اینحال در مواردی که در قراردادی موعدی برای انجام تعهد مقرر نگردیده و اختیار موقع انجام تعهد با طلبکار قرار داده شده باشد(دیون عند المطالبه)، حکم...
 • شرایط تحقق مسئولیت قراردادی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:04)
  حال که قلمرو تعهدات قراردادی طرفین عقد روشن گردید در این فصل به بررسی شرایط تحقق مسوولیت قراردادی می پردازیم. قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که از وجود پنج شرطی [1] که برای تحقق مسئولیت نام برده‌اند، لیکن در اینجا تنها از سه شرط نام برده شده است زیرا از شر «رابطه تقصیر مدیون و خسارت» ضمن این مباحث بحث شده و...
 • لوازم قانونی یا عرفی قرارداد (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:03)
  باید دانست که تعهدات متعاقدین تنها به آنچه در قرارداد آمده خلاصه نمی‌شود و گاه قانون و عرف تعهداتی را بر آنان تحمیل می نماید که تجاوز به این تعهدات نیز عقد شکنی تلقی می گردد. بنابراین برای اینکه تعهد ناشی از عقد باشد، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک متعاقدین قرار گیرد. بلکه همینکه تعهد لازمه توافق محسوب گردد، خواه...
 • وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:03)
  هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می‌باشند که صحیح واقع شده باشد و قانون نیز آنرا به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد به صورت یکی از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین،...
 • محدودة الزامات قراردادی طرفین عقد (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:02)
  محدودة الزامات قراردادی طرفین عقد: هر قراردادی که بین دو نفر منعقد می‌‌گردد یکسری الزامات و وظایفی را برای طرفین به دنبال دارد و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند، چنانچه از وظایف قراردادی خود کوتاهی کنند مسئولیت بر آنها بار شده و باید جبران کنند. ولی این مسئولیتی که برای طرفین از قرارداد ناشی میشود همیشه بطور نامحدود...
 • منابع مسوولیت قهری و قراردادی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:02)
  قواعد مسوولیت مدنی د ر کشور ما همانند برخی دیگر از قواعد (ما)، آمیزه‌ای از حقوق اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می‌باشد. چنانکه در قانون مدنی اصطلاحات و عناوین از فقه گرفته شده و از غصب و اتلاف و تسبیت به عنوان اسباب ضمان یاد شده است. در حالیکه در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که از حقوق چند کشور اروپایی اقتباس...
 • تفاوت بین مسئولیت کیفری و مدنی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:01)
  حقوقهای بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت. با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت ، بطوریکه امروزه مسئولیت کیفری به کلی متفاوت از مسئولیت مدنی است. برخی از تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به اختصار به شرح زیر است. 1- برخی از اعمال کیفری مانند ولگردی منحصراً جنبه کیفری دارد، زیرا از ارتکاب آنها کسی متضرر نمیشود یا به...
 • دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:01)
  دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی: ممکن است به نظر برسد که چون مبنای این دو نوع مسئولیت تقصیر است، تفکیک آنها به دو نوع، کاری بیهوده می‌باشد. ولی همانطور که یکی از اساتید گفته‌اند مسئولیت قراردادی ناشی از عهد شکنی و نقض قرار داده بوده در حالیکه مسئولیت قهری ناشی از تجاوز از قانون می‌باشد. پس، «از نظر مفهوم تقصیر، آن دو...
 • مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 13:00)
  مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . . مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد...
 • مفهوم و ماهیت نقض قرارداد (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:59)
  همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است. در اینکه آیا...
 • ترافعی بودن محاکمه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:58)
  با توجه به این اصل، طرفین در جلسه محاکمه به بحث،‌ مجادله و مرافعه پرداخته و نسبت به دلایل ابرازی طرف دیگر، اعتراض و در جهت رد آن ها استدلال می‌کند و امکانات کافی در جهت تدارک دفاع خواهند داشت و این امر باعث می‌شود که آزادی حق دفاع طرفین در قبال یکدیگر در محضر دادگاه بهتر محفوظ شود و اجرا عدالت بهتر و در جامعه تضمین...
 • علنی بودن دادرسی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:58)
  اصل علنی بودن دادرسی به این معنی است که در جلسات دادرسی هر کس حق حضور دارد و به بیان دیگر به معنی نظارت عمومی مردم در جهت اعمال صحیح قوانین، رعایت حقوق دفاعی متهم و همچنین رعایت منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است. علنی بودن دادرسی باعث می‌شود که مردم در جریان برگزاری محاکمه قرار گیرند و از اعمال اغراض خصوص، تضییع حقوق...
 • قرار بازداشت موقت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:57)
  این قرار عبارتست از تصمیم و عمل قضایی ولی غیر قاطع دعوی که از ناحیه مقام صالح برای اطمینان خاطر از حیث دسترسی داشتن به متهم و حاضر گردیدن او برای بازجویی، دادرسی و اجرای دادنامه از جهت جلوگیری از امحا آثار جرم و دلایل آن و پیشگیری از تبانی با شهود و مطلعین با یکدیگر و با متهم صادر می‌شود. قرار بازداشت موقت از جهات ذیل...
 • اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:57)
  اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری قاعده تفکیکی، مبتنی بر اجرای اصل برائت، رعایت انصاف و تشخیص بزه از نابزه و در جهت حمایت از حق دفاع متهم می‌باشد. زیرا تفکیک این مراحل باعث می‌شود که رسیدگی‌های کیفری با دقت و حتی سرعت بیشتری انجام گرفته و جلو اشتباهات قضایی را تا حد امکان بگیرد و به متهم امکان آن را می‌دهد تا در فرصت...
 • شیوه بازجویی از متهم (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:56)
  «بازجویی وسیله دفاعی و منبع دلیل برای اثبات دعوی است. بازجویی از متهم به منزله وسیله دفاعی است، چون اگر متهم اقرار کند، قضات آن را برای محکومیت وی در نظر می‌گیرند،‌ زیرا اقرار جزء در موارد استثنایی همیشه مطابق حقیقت است و حتی اگر متهم اقرار نکند، ممکن است عناصر ارزنده‌ای برای اتهام فراهم شود». در جرایمی که مجرم تنها...
 • شیوه احضار و جلب متهم (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:55)
  احضار و جلب یک فرد،‌ بعنوان متهم بسیار حساس و با اهمیت می‌باشد،‌‌ زیرا احضار و جلب افراد تبعات بسیاری دارد و ممکن است باعث هتک حرمت و آبروی اشخاص و بدون دلیل مخل آسایش و آرامش شهروندان شود،‌ به همین جهت ماده 124 ق. آ. د.ک مقرر می‌دارد:‌ قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود...
 • دادن فرصت معقول جهت دفاع (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:54)
  دادن فرصت معقول جهت تدارک دفاع به متهم یکی از تضمینات مهم حق دفاع وی محسوسی می‌شود زیرا بدون دادن فرصت معقول به متهم در جهت تدارک دفاع، امکانات دفاعی دیگر هیچ نقشی در جهت تامین و حمایت از حق دفاع نخواهد داشت، زیرا استفاده از تمام امکانات جهت آماده‌سازی برای دفاع، صرفاً در بستر زمان امکان‌پذیر می‌باشد. وقتی دلایل جرم،...

 • آزادانه بودن دفاع (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:54)
  آزادی مطلق متهم در حین بازجویی و سلامت اراده وی مهمترین اصل اجرای عدالت و امنیت قضایی است. ( [1] ) متهم باید آزادانه از خود دفاع نماید و به هر دلیلی که لازم باد استناد نماید. با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض دادگاه برساند، و شکل دعوت طرح‌ریزی آن و سازماندهی آن را متهم تعیین کند. متهم در کمال آزادی، امنیت، آرامش...
 • حق شکایت از آراء کیفری (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:53)
  : حق شکایت از آراء کیفری تصمیمات قضایی گاهی مکن است ناشی زا اشتباه یا اینکه ناروا باشد و بدون در نظر گرفتن مدافعات طرفین دعوی و بدون استدلال و استناد صادر شده و اختصارا دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد. یا اینکه بدون حضور متهم صادر شده و یا در موقع صدور حکم صحیح بوده، ولی بعد از گذشت مدتی ایرادات موضوعی مانند کاذب بودن...
 • شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:53)
  شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری، حق دفاع متهم را در سراسر دعوی کیفری تامین و تضمین می‌کند و باعث می‌شود که تشکیل پرونده بر مباء صحیح و درست استوار گشته و بدین ترتیب درصد اشتباهات قضایی کمتر شود. شرکت وکیل مدافع در مرحله اولیه کشف، دستگیری و تحقیق خیلی مهم است،...
 • اهمیت شرکت وکیل مدافع (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:52)
  یکی از مظاهر امنیت و عدالت قضایی در هر کشوری دخالت وکیل مدافع در مراحل مختلف کیفری در جهت دفاع از متهم در رد اتهام یا اتهاهامات وارده می باشد. حق داشتن وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت، در جهت حمایت و رعایت حق دفاع متهم و جزء تامینات و تسهیلاتی است که برای جلوگیری از تضییع و لطمه به حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده...
 • تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:52)
  تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده از جمله تشریفات اساسی و مهم در همه نظام دادرسی کیفری برای حمایت و رعایت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلایل مثبته علیه خویش است. حق آگاهی متهم از مدرک اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروری سوال و تحقیق از متهم و محاکمه وی...
 • تفهیم حقوق دفاعی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:51)
  یکی از حقوق اساسی متهم در آیین دادرسی کشورهای پیشرفته، تفهیم حقوق دفاعی به وی می باشد. تفهیم حقوق دفاعی پایه گذار یک دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود. بدین شرح که متهم با درک کامل از امکانات و تسهیلاتی که برای او در نظر گرفته شده است و در سرنوشت قضایی وی مؤثر می‌باشد، بتواند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود...
 • حق دفاع متهم در فقه شیعه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:50)
  در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه مراحل ذیل را رعایت کند: 1- آگاهی بر دعوی مدعی و مدعی علیه داشته باشد. ( [1] ) تاین امر مستلزم آن است که مدافعات طرفین دعوی را بشنود و متهم از خودش دفاع نماید. دوم- عدم جانبداری نسبت به طرفیت دعوی ( [2] ) این امر مستلزم آن است که دادگاه بی‌طرف، بی‌ غرض و منصف باشد...
 • تضمینات مربوط به حق دفاع متهم (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:49)
  تضمینات مربوط به حق دفاع متهم به اختصار به شرح ذیل می باشد: 1- منع دستگیری و بازداشت خود سرانه (اصل 32 و اصل 29) 2- ابلاغ و تفهیم کتبی موضوع کتبی موضوع اتهام (اصل 32) 3- حق داشتن وکیل (اصل 35 و اصل 39) 4- ممنوعیت شکنجه، اغفال، اکراه و اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند (اصل38) 5- ممنوعیت مداخله و افشاء وسایل ارتباطی...
 • اصل برائت و حق دفاع (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:48)
  اصل برائت و حق دفاع اصل برائت یکی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است. این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت،‌ آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به...
 • تعریف حق دفاع متهم (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:48)
  اینک پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای کلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار می‌دهیم. آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفکاک با شخصیت هر فرد جامعه که وسیلة نظام حقوقی کشور به رسمیت...
 • برگ قرار بازداشت موقت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:44)
  چنانچه متهم قادر به معرفی وکیل یا تودیع وثیقه نباشد و یا بر اساس اهمیت موضوع و طبق قوانین و یا به هر علتی رئیس شعبه تشخیص دهد که بازداشت موقت متهم لازم و ضروری است، از این برگ استفاده می‌شود که معمولاً در دو نسخه تهیه می‌شود که نسخه دوم پس از بازداشت متهم برای ضبط در پرونده اعاده می‌گردد. در این برگ تاریخ و شماره...
 • برگ قرار قبولی کفالت یا وثیقه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:44)
  چنانچه دادگاه با درخواست متهم قرار قبولی کفالت یا وثیقه را صادر کرد، مشخصات کفیل یا وثیقه گذار در این برگ قید و به امضاء آنان می‌رسد. در این اوراق تاریخ، شماره، مشخصات کفیل یا وثیقه گذار، آدرس محل سکونت، مشخصات مدارک سپرده شده و ارزش آن و مشخصات متهم و مبلغ وجه اکفاله و تعهد به حضور متهم و نتیجه عدم حضور، نام شعبه قید...
 • دفتر ارجاعی یا نیابت (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:43)
  در این دفتر پرونده‌ها و درخواست‌های نیابت یا ارجاعی به ثبت می‌رسد. البته فقط ارجاعی که از دادگاه حوزه قضایی دیگر باشد نه از شعبات دیگر همان دادگاه. مضامین این دفتر عبارتند از: شماره ارجاعی، تاریخ ارجاع پرونده، دادگاه نیابت دهنده، مشخصات متهم، موضوع پرونده، شماره ثبت در دفتر کل، نتیجه اقدام، ملاحظات. کانال تلگرامی...
 • دفتر ثبت عرایض (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:43)
  معمولاً در این دفتر شکوائیه‌ها و دادخواست اعم از دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجامی یا دادخواهی خواهد بود. که دارای ستون‌های مختلفی است که هر کدام موضوع خاصی را در بر می‌گیرد که عبارتند از: شماره، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان یا شاکی، خوانده یا مشتکی عنه، خواسته یا نوع بزه، نتیجه اقدام و...
 • وظایف متصدی امور دفتر (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:42)
  وظایف متصدی امور دفتر وظایفی که ثبات دارد را می‌توان به ترتیب زیر بیان داشت: 1- ثبت عرایض و شکوائیه یا دادخواست 2- ثبت دادنامه در دفتر دادنامه 3- مختومه نمودن پرونده‌ها 4- ابلاغ دادنامه به طرفین و ثبت در دفتر اندیکاتور 5- ثبت نامه‌ها 6- تشکیل پرونده و ثبت و تخصیص شماره برای پرونده کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه...
 • وظایف نامعین مدیران دفاتر (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:42)
  بسیاری از وظایف مدیران که در قسمت قبلی از آن یاد شد وظایفی هستند که به طور شخصی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده ولی گاه وظایفی بر عهده مدیران دفاتر می‌باشد بدون اینکه از آنها در قوانین یادی شده باشد که می‌توان به آنها وظایف نامعین نیز گفت از جمله این وظایف سازش بین طرفین دعوی می‌باشد که معمولاً در امور مالی بدون...
 • وصول دادخواست اعاده دادرسی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:41)
  ماده 433 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. کانال تلگرامی...
 • ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:41)
  ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی: «فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کنندة رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر، ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف اول و تاریخ تقدیم دادخواست با شمارة ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست...
 • ارسال دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن برای طرف دعوا (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:40)
  ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر...
 • ثبت دادخواست تجدید نظر (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:40)
  ثبت دادخواست تجدید نظر ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی: «متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را طرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هر یک از مراجع یاد شده در بالا بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر...
 • ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:40)
  ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء ماده 301 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نماید. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب...
 • ابلاغ رأی به اصحاب دعوا (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:39)
  ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.» مدیر دفتر این نکته را باید در نظر...
 • صدور اخطاریه برای کارشناس (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:39)
  صدور اخطاریه برای کارشناس و در اختیار قرار دادن نظریه کارشناس به اصحاب دعوا در مواردی که به تشخیص دادگاه یا به درخواست طرفین دعوی، کارشناس جهت بررسی موضوعی تعیین می‌گردد دادگاه قرار کارشناسی صادر و به کارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معین نظر خود را اعلام کند. ضمناً مدیر دفتر موظف است وصول نظریه کارشناس را به طرفین ابلاغ...
 • نگهداری سند مورد ادعای جعل (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:38)
  مطابق ماده 221 قانون آئین دادرسی مدنی: دادگاه قبل از اینکه به ماهیت دعوا رسیدگی نماید باید در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده تعیین تکلیف نماید. اگر ان را معجول تشخیص ندهد، آن را به صاحب سند عودت می‌دهد و اگر آن را معجول بداند باید آن را تا تعیین تکلیف نهایی در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در این موارد سند مذکور نزد...
 • خارج نویس کردن سند (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:38)
  ماده 211 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرسی یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف...
 • وظیفه مدیر دفتر در باب اظهارنامه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:37)
  اگر دادگاه دارای شعبه‌ای نباشد مدیر دفتر دادگاه اظهارنامه را پذیرفته و آن را ابلاغ می‌نماید ولی چنانچه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدیر دفتر کل صورت می‌گیرد. کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
 • مجری قرار تأمین دلیل (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:37)
  ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرسی علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل بنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.» چنانچه طرفین دعوی احتمال دهند که...
 • ابلاغ قرار تأمین خواسته (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:36)
  ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.» پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر...
 • ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:36)
  ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.» پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و...
 • تعیین وقت دادرسی (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:36)
  ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید … » در...
 • reza soltani

آیا اعتبار ملکیت بر معدوم صحیح است

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ
 • آیا اعتبار ملکیت بر معدوم صحیح است ؟ (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:46)
  حقوق دانان می گویند اهلیت تمتع عبارت است از قابلیتی در انسان که به اعتبار م تواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد. اهلیت تمتع مدت عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه می یابد بنابراین شخصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است بدین جهت تمامی افراد حتی کودکان و مجانین آن را دارا می باشند. در ماده 956 ق . م آمده است :...
 • نظریه فقها درباره دیون مقتول (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:45)
  اگر مقتول بدهکار باشد و ورثه او از قتل دیه بگیرند باید آن را در بدهی های او و وصایاتش به مصرف برسانند. در کتاب شرایع آمده است : ( ولو قتل و علیه دین فان اخذ الورثه الدیه صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کماله). صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : خلاف معتنابهی وجود ندارد ؛ بلکه اجماع منقول و محصل بر آن است . در...
 • جنایت در فقه امامیه (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:44)
  در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف. از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود. علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف. از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان...
 • بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:43)
  در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است. در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به...
 • سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:43)
  با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزیرات عناصر سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی عبارتند از : 01 وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان اولین شرط تحقق اسقاط جنین غیرعمدی آن است که جنین یا حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی تلف شود و یا قابل زیستن نباشد . مطابق ماده151 قانون تعزیرات مجازات مرتکب سقط جنین غیرعمدی ،...
 • سقط جنین غیرعمدی و خطای محض (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:42)
  سقط جنین غیرعمدی و خطای محض قانون دیات در مواد 194 تا 200 قانون دیات بدون اینکه به عمدی بودن یا شبه عمد یا خطائی بودن سقط جنین اشاره کند ، تنها به تعیین دیه متفاوت ، در مراحل تشکیل و تکامل چنین اکتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومی تنها جرم سقط جنین عمدی وجود دارد و درباره انواع دیگر سقط جنین یعنی شبه عمد...
 • عناصر سقط جنین عمدی (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:42)
  عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از : الف – عنصر مادی لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین ، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است ، مانند اینکه مرتکب زن حامل را از جای بلندی پرت کند و یا با مشت و لگد به شکم زن حامل بزند و یا اینکه با خوراندن ادویه و مشروبات و متکولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را وادار یا...
 • اقسام سقط جنین و عناصر آن (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:41)
  اقسام سقط جنین و عناصر آن با توجه به احکام قانونی مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزیرات و عمومیت ضابطه کلی تشخیص جرائم عمد ، شبه عمد و خطای محض مندرج در ماده 2 قانون دیات و همچنین تبصره ذیل ماده 8 همین قانون میتوان اقسام سقط جنین را شامل سقط جنین عمدی ، سقط جنین شبه عمد و غیر عمد و...
 • دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:40)
  دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار با توجه به حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد : سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " اگر زن حامله برای سقط...
 • دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:40)
  دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن...
 • تعریف سقط جنین یا سقط حمل (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:39)
  تعریف سقط جنین یا سقط حمل گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می...
 • حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:30)
  بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی ، بر طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس در سال 1361 و اصلاحیه آن در تاریخ هشتم مرداد ماه سال 1370 که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . در مقررات ناظر به حدود مسئولیت...
 • حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات عمومی (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:29)
  تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای سال 1810 فرانسه ، حدود مسئولیت جزایی اطفال بزهکار را در موارد 34-35-36 بدین شرح پیش بینی کرده بودند . به موجب ماده 34 قانون مزبور ، جرایم اطفال برحسب سن آنها به سه گروه سنی زیر تقسیم شده بود : § گروه اول : اطفال غیر ممیز نابالغی که سن آنها کمتر از 12...
 • جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:28)
  جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان تعیین ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری ، با دیگر مسئولیت ها و حقوقی اجتماعی افراد کاملاً ناهمگون و متفاوت است مثلاً : سن ازدواج ، شانزده سالگی ( با رضایت والدین ) ، هجده سالگی ( بدون رضایت والدین ) سن رضایت در انجام عمل جنسی ، شانزده سالگی در پسران و هجده سالگی در...
 • سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:28)
  سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها 1-2-1- استانداردهای بین المللی حقوق بشر صریح ترین پیشنهاد : استانداردهای بین المللی حقوق بشر در باره سن مسئولیت کیفری در مقررات پکن ذکر شده است . ماده 1/4 اشعار می دارد : در نظام های حقوقی که برای خردسالان سن مسئولیت کیفری تعیین می کنند ، زمان شروع سن مسئولیت ، نباید خیلی پایین و به...
 • سن مسئولیت کیفری از نظر فقها (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:27)
  سن مسئولیت کیفری از نظر فقها نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) را به علت دراختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع دارند بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است . 1-1-1- نظر مشهور فقهای امامیه مشهور فقهای امامیه ، سن مسئولیت...
 • سن مسئولیت کیفری در روایات (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:27)
  سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبراکرم (ص) بعد از تأمل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم الشأن (ص) می توان نتیجه گرفت : 1) درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان درکلام رسول اکرم (ص) مطابقت ، انسجام ، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده درخصوص بلوغ ، به خوبی قابل مشاهده است ، زیرا در کلام معروف رسول خدا (ص) که می...
 • سن مسئولیت کیفری در سنت (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:26)
  پس از قرآن که کلام وحی است ، سخنان امین به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار ، و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی محسوب می شود و از اعتبار و رحجانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانون گذاری نیز به حساب می آید لذا نتایج حاصل از این منبع مؤاج و پر فیض در خصوص...
 • سن مسئولیت کیفری در قرآن (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:26)
  احکام اسلامی از منابع چهارگانه : قرآن ( کتاب ) ، سنت ، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن از اساسی ترین منابع فوق است چون علاوه بر این که خود ، منبع مستقل احکام است اعتبار بعضی از منابع مزبور ، مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می باشد . بعد از دقت در آیات مربوط به بلوغ نتایجی بدست می آید که : 1) وقتی که در واژه...
 • تفسیر رشد به احتلام و بلوغ (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:25)
  در تفسیر بیان اسعاده ضمن توجه به رشد عقلی و فکری به جنبه کیفری آن توجه بیشتری شده است . وی در این باره می نویسد حتی یبلغ اشده مقصود از اشد ، اشاره به توانایی تمام قوای بدنی و روحی یعنی همان بلوغ شرعی است که در پی آن تشخیص انسان و فهم خیر و شر بدنی و روحی اش ، کامل خواهد شد . در این تعریف رشد عقلی و فکری و درک خیر و شر...
 • تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:25)
  در مورد حد اشد اختلاف نظر وجود دارد . ربیعه ، زید بن اسلم ، مالک و 000 حد اشد را رسیدن به سن احتلام دانسته اند و سدی این حد را سی سالگی می داند و جمعی هم براین عقیده اند که سن هجده سالگی حد اشد می باشد زیرا هجده سالگی سنی است که غالباً انسان به بلوغ و کمال عقلی می رسد . فیض کاشانی هم اشد را به سن احتلام و کمال عقل...
 • احراز رشد در مسئولیت کیفری (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:24)
  ارزیابی آیات رشد 1-3-1- تفسیر اشد به 18 سالگی واژة اشد درموارد متعددی از آیات قرآن به کار رفته است از جمله دو آیه از ایات شریفه قرآن در مورد یتیم می فرماید : « لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده . در برخی دیگر از آیات ، این واژه در باره اشخاص معینی هم چون حضرت یوسف و حضرت موسی استعمال شده است : « سما...
 • بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:24)
  بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ ، هم چنین واقعیت و تجربه خارجی ، میان سن بلوغ جنسی ، شرعی و رشد فکری اطفال لزوماً رابطه ای متناسب و هماهنگی وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار...
 • رشد حقوقی به معنای عام و خاص (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:23)
  1) منشاء این اصطلاح آیة شریفه فان انستم منهم رشد افادفعوا الیهم اموالهم می باشد . براساس روایت منقول از امام صادق (ع) ، مقصود از رشد دراین آیه شریفه ، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است که از آن به عقل معاش نیز تعبیر می شود . با توجه به این معنا ، سفیه به کسی اطلاق می شود که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و در نتیجه...
 • تعریف سن مسئولیت کیفری (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:22)
  تعریف سن مسئولیت کیفری 1-2-1- سن و سال چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مسأله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون...
 • تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:22)
  مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند . بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک...
 • محاسن و ایرادات حق شرط (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:21)
  محاسن و ایرادات حق شرط: آنچه مهم است اگر معاهده ای بدون اعمال حق شرط مورد استقبال کلیه اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد و همگان ،خود را نسبت به تمامیت معاهده ملتزم بدانند،نهایت مطلوبیت است،اما چنین ذهنیتی با واقعیت های جامعه بین الملل معاصر مطابقت چندانی ندارد.بنابراین با تجویز حق شرط ،ضمن آنکه جامعه بین المللی انسجام...
 • شناخت اعلامیۀ تفسیری و تمییز با حق شرط (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:20)
  بخش اول: تعریف اعلامیۀ تفسیری رویۀ معاهد به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه ، اعلامیۀتفسیری را نیز معمول داشته است . موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است. کشور ها همواره علاقه مندند که به اعلامیۀ تفسیری مفهوم بسیار موسعی دهند و آن...
 • آثار حقوقی انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:20)
  آثار حقوقی انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن: مادۀ22 کنوانسیون وین در این خصوص مقرر داشته است : 1- به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری مقرر کند حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت و رضایتدولتی که حق شرط را پذیر فته است برای آنانصراف ضرورت ندارد .(به عبارت دیگر:رضایت کشور پذیرنده شرط برای انصراف کشور شرط گذار از...
 • آثار حقوقی مخالفت با حق شرط (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:19)
  در این مورد بند 3 ماده 21 عهد نامه وین مقرر می دارد: «اگر دولتی که با حق شرط مخالفت کرده ، با لازم الاجراشدن معاهده بین خود و دولتی که به حق شرط اقدام کرده مخالفت نکند تنها آ» قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده که موضوع تحدید تعهد(حق شرط ) واقع شده است ،بین آنها اعمال نخواهد شد.» از مفاد بند 3 مادۀ مزبور چنین...
  • آثار حقوقی پذیرش حق شرط (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:19)
   هرگاه حق شرط اعلام شده از سوی یکی از متعاهدین ،مورد پذیرش حداقل یک طرف دیگر متعاهد قرار گیرد،آن دو نسبت به معاهده ، طرفهای معاهده محسوب می شوند البته به شرطی که وزمانی که معاهده برای هر دو طرف قدرت اجرایی یابد «بند 4 ماده 20 عهد نامه های حقوق معاهدات »در نتیجه اثر حقوقی حق شرط نسبت به طرف دیگر معاهده آن است که آن بخش...
  • اعمال حق شرط در سازمان های بین المللی (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:18)
   در این موارد، به موجب بند 3 ماده 20کنوانسیون وین ، حق شرط منوط به قبول ارگان صلاحیت دار آن سازمان است ،مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
  • اعمال حق شرط در معاهدات همه جانبه (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:18)
   مسئله حق شرط بیشتر در مورد «معاهدات همه جانبه »مطرح می شودزیرا «هدف از تنظیم بسیاری از معاهدات کنوانسیون ها «همه جانبه» تدوین مقررات واحد و یک نواخت بین المللی است لذا برای وصول به این هدف ضروری است که کشور های بیشتری به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آنرا به پذیرند به همین جهت، نه تنها عضویت این گونه معاهدات معمولاًبرای...
  • حق شرط در معاهدات چند جانبه (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:17)
   معاهدات چند جانبه از حیث استفاده از قاعده حق شرط انعطاف پذ تراز معاهدات دو جانبه هستند و برخی معاهدات چند جانبه چنین حقی را برای طرف های عضوقائل شده اند . لازم به یاد آوری است که به علت تعداد محدود طرف های معاهده،این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چند جانبه به طور تام و کامل شامل همۀ اعضاء شود ولی استثناً برخی...
  • اعمال حق شرط بر معاهدات دو جانبه (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:17)
   حق شرط بر معاهدات دو جانبه حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقریباً با پیشنهاد متقابل کشور شرط کننده قابل مقایسه است که می تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود اگر قبول شود که معاهده تغییر می یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگرقبول نشود کل توافق ملغی الا ثر میگردد . در مجموع اگر یک طرف معاهده دو جانبه به...
  • حق شرط هنگام الحاق (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:16)
   « الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش...
  • حق شرط هنگام تصویب (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:16)
   گاهی دولت ها به هنگام تسلیم سند تصویب معاهده از حق شرط استفاده می کنند . در این مرحله مشکلات و پیچیدگی های به مراتب زیادتری نسبت به استفاده از این حق در زمان امضا بروز می کند . زیر را معمو لاً بین امضاء و تصویب عهد نامه مدت زمان نسبتاً طولانی فاصله می افتد و در حالی که کشور های متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه...
  • زمان اعلام حق شرط (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:15)
   زمان اعلام حق شرط : « حق شرطی که دارای اعتبار است که به هنگام امضاء ، تصویب و یا الحاق اعلام شود و این امر به عنوان یک اصل مورد قبول عامه است ، ولی در مواردی هر چند نادر به کار گیری « حق شرط » در معاهدات بعد از مراحل تصویب و الحاق مورد تجویز قرار گرفته است .( معاهدۀ مر بوط به قانون مشترک برات و اسناد حواله ئی 1930 ژ...
  • شرایط پذیرش حق شرط (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:14)
   شرایط پذیرش حق شرط بخش اول : شرایط شکلی اصلی ترین شرط شکلی حق شرط در معاهدات این است که باید حتماً کتباً اعلام شود به سایر دولت های طرف معاهده این امر به موجب بند اماده کن.انسیون وین : « اعلام حق شرط و پذیرش صرع آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به دو لت های متعاهد و سایر دولت های که حق پیوستن به آن...
  • نظام حقوقی حاکم بر حق شرط (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:14)
   نظام حقوقی حاکم بر حق شرط بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء در آن نظام ،حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام اعضاکنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرف های معاهده . قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در...
  • فرق حق شرط با قید شرط (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:13)
   قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وین «قید شرط» پیش بینی نشده است این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده و یا بین طرف خاصی وکلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف ،محدود و یا تغییرمی دهد. قید شرط:شروطی است که در حین فداکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که حق شرط که پس ازاین...
  • مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:12)
   مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 : بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین: «حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .) بخش دوم :...
  • منظور از شرط چیست؟ (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:12)
   منظور از شرط چیست؟ طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا به...
  • نفقه در قانون مدنی (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:10)
   نفقه در قانون مدنی ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است . نظریه: در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمایدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است . نظریه : زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست . نظریه : اصل بر این است که...
  • ضمانت اجرای کیفری نفقه (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:10)
   ضمانت اجرای نفقه: برای دریافت نفقه، توافق طرفین مقدم بر هر چیزی است و اصولاً در روابط خانوادگی اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضایی است، ولی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به دو صورت حقوقی و کیفری نسبت به حق خویش اقدام نماید. 1) کیفری: شکایت کیفری به دادسرا به اتهام ترک انفاق که پس از بررسی و اثبات آن،...
  • شرایط پرداخت نفقه (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:09)
   شرایط پرداخت نفقه: 1) عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم می‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد. 2) عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود. [1] [1] کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده . ص 148 کانال تلگرامی...
  • مانعیت نشوز از استحقاق نفقه (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:08)
   چون فلسفۀ تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک می‌باشد، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند؛ در حقیقت حکم ماده 1106 قانون مدنی: (در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است)، مقید است به ماده 1108 قانون مدنی: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع...
  • ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:08)
   ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشترکا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته که از آنجایی که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مرد آن خودداری می‌شود . در پایان باید انصاف داد که اگر قوانین تأمین اجتماعی به درستی و با حسن نیت تدوین و اجرا شوند از ضرورت دستگیری‌های کامل...
  • ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:07)
   ضمانت اجرای نفقه اقارب: نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد . ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب: مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند با همان سیر مراحلی که برای نفقه زوجه بیان شد، از طرف دیگر قانون...
  • متقابل بودن نفقه اقارب (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:07)
   : متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است ) برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است . کانال تلگرامی حقوقی پیشنهاد...
  • نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:06)
   آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا انکه نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد . ماده 1109 ق.م پاسخ این پرسش را به این صورت میدهد : زنی که طلاق رجعی گرفته ( طلاقی که تا مدتش تمام نشده است مرد میتواند رجوع کند ) [1] در زمان عده اش که عده ی آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهی مرد است مگر آنکه طلاق در زمانی واقع شده باشد که زن تمکین...
  • ضمانت اجرای کیفری نفقه زن (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:06)
   ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید [1] . نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول...
  • ضمانت اجرای نفقه زوجه (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:05)
   ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد . ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت...
  • تحقیق در مورد مفهوم نفقه زن (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:04)
   مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا » . [1] حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این...
  • تعریف نفقه به زن (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:04)
   نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه...
  • حکم نکاح با مرتد (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:02)
   اگر فرد مسلمانی مرتد شود، خواه مرد باشد یا زن و خواه به آیین اهل کتاب در آید یا به آیین غیر اهل کتاب، از نظر همه فقهای اسلام، ادامه ازدواج آنها، در صورتی که از ارتداد باز نگردند ممکن نیست؛ با این تفاوت که از نظر فقهای حنفی با تحقق ارتداد، عقد ازدواج بین آن دو فسخ خواهد شد، ولذا بر فرض بازگشت از ارتداد نیز، تنها با...
  • موجبات ارتداد از دیدگاه فقهای اسلام (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:02)
   سه چیز را از موجبات تحقق ارتداد شمرده اند: 1- انکار اصل اسلام انکار اصول اساسی اسلام و مقولات مرتبط با آن همچون انکار الوهیت خداوند، توحید، رسالت پیامبر(علیه السلام) و یا معاد، موجب ارتداد می شود و شخص با انکار یکی از این امور، مرتد می گردد 2- انکار ضرورت دینی انکار ضروریات اسلام، اعم از واجب، حرام و... موجب ارتداد می...
  • توضیحی در معنای شرک و ارتداد (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:01)
   شرک، در لغت به معنای مشارکت و شرکت دادن غیر در کار و قانون خداست و در برابر آن، توحید به معنای یکتایی و یکی دانستن است و در اصطلاح ادیان الهی، توحید به معنای یکتایی خداوند در ذات، صفات، افعال، ربوبیت، عبودیت و اطاعت است. اگر کسی برای غیر خداوند بزرگ، در یکی از موارد مذکور، به طور مستقل شریکی قایل باشد، فعل او مصداق...
  • حکم نکاح با مجوسیان (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:01)
   حکم نکاح با مجوسیان فـقیه معروف حنفى , شمس الدین سرخسى , در کتاب المبسوط (ج5 ,ص 22) در آغاز کتاب نکاح , ضـمن این که کفو بودن را شرط صحت نکاح دانسته واز نظر ابوحنیفه ازدواج مرد غیر عرب با زن عـرب را صـحـیـح نـمـى داند, ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نیز براساس همین شرط, باطل مى داند, ولى ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل...
  • مجوسیان چه کسانی هستند؟ (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:00)
   مجوسیان چه کسانی هستند؟ در مورد شخصیت ‎ ها و چهره ‎ های تاریخی کمتر کسی را می ‎ توان یافت که مانند زرتشت چهرة معمائی و مبهمی داشته باشد. شخصیت حقیقی او آن قدر تاریک و مبهم است که برخی از پژوهشگران او را اختلافی ‎ ترین چهرة
  • تاریخ می ‎ دانند چرا که هم در تاریخ تولد و هم در محل تولد او، اختلافات های فراوانی به چشم می ‎...
  • حکم ازدواج با اهل کتاب (شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:00)
   حکم ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه برخی از فقهای معاصر مقام معظم رهبری: ازدواج دائم با اهل کتاب جایز نیست. آیت الله بهجت: با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقتا به صورت صیغه می تواند ازدواج نماید. آیت الله سیستانی: ازدواج دائم مرد مسلمان با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولى ازدواج موقت جایز است مشروط بر اینکه...
  • اهل کتاب چه کسانی هستند؟ (شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:59)
   اَهْل‌ِ کِتاب‌، اصطلاحى است‌ که‌ بر گروهى‌ از پیروان‌ ادیان‌ معتقد به‌ کتابى‌ آسمانى‌ اطلاق‌ شده‌ است‌. قدر متیقن‌ این‌ است‌ که‌ یهودیان‌ و مسیحیان‌ از مصادیق‌ این‌ اصطلاح‌ در فرهنگ‌ اسلامى‌ بوده‌اند. توضیحی پیرامون اهل‌ کتاب‌ و اُمّیین:‌ ساکنان‌ شبه‌ جزیرة عربستان‌ را در آستانة ظهور اسلام‌ مى‌توان‌ به‌ دو گروه‌ عمده‌...
  • فلسفه تحریم ازدواج با مشرکین (شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:58)
   ازدواج پایه اصلى تکثیر نسل و پرورش و تربیت فرزندان و گسترش جامعه است، و محیط تربیتى خانواده در سرنوشت فرزندان، فوق العاده مؤثر است، از یک سو آثار قطعى وراثت، و از سوى دیگر آثار قطعى تربیت در طفولیت زیرا نوزادان، بعد از تولد غالبا در دامان پدر و مادر پرورش مى یابند و در سالهایى که سخت شکل پذیرند، زیر نظر آنها هستند.از...
  • مستند قاعده غرور (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:30)
   1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند. 2)و گاهی به...
  • معایب و مشکلات اختصاص یارانه (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:28)
   معایب و مشکلات اختصاص یارانه · ایجاد روش چند نرخی در بهای کالاها در جامعه، · ایجاد محدودیت در پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی، · ایجاد زمینه برای نبود بهره وری کافی در تولید و گسترش سوء مدیریت، · ایجاد زمینه برای قاچاق کالا به خارج از کشور، به ویژه کشورهای همسایه، ج- پیشنهادها · حرکت در جهت اصلاح قیمتهای کالاهای...
  • مزایای اساسی اختصاص یارانه (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:28)
   · مزایای اساسی اختصاص یارانه · تامین امنیتی غذایی اقشار نیازمند و مجموعه حقوق بگیران ثابت(اقشار آسیب پذیر) از نظر تامین حداقل کالری (انرژی) و پروتئین مورد نیاز آنها، · تنظیم بازار کالا و حفظ ثبات قیمتها در مجموعه شاخصهای هزینه خانوار و دهکهای پایین درآمدی، · ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی آسان و استفاده تمامی اقشار...
  • تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:27)
   دراین قسمت هدف اصلی آن است که مشخص شود عمده ترین کالای مشمول یارانه کدام اند و وضع آنها بر اساس آمار و اطلاعات موجود از لحاظ قاچاق کالا چگونه است؟ لذا به منظور مشخص کردن مفاهیم و پیشگیری از ایجاد ابهام های احتمالی، به ذکر و توضیح برخی مفاهیم پرداخته می شود. [1] 2- انواع یارانه های یارانه ها بر اساس اهداف دولت، مرحله...
  • قاچاق و زمینه های پیدایش آن (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:27)
   بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور،...
  • طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:24)
   طلاق یک از پیامدهای ناگوار و تلخ زندگی است که طبعا برای گروهی کثیری از انسانها اجتناب ناپذیر می باشد. اگر چه در این پروسه جدایی والدین بعضا کمک می کند تا آینده ای دگرگون داشته باشند اما متاسفانه اغلب فرزندان در این راه صدمه دیده و حتی خود را مقصر و محکوم می بینند. بهمین خاطر در اینجا بطور اختصار به این موضوع اشاره شده...
  • ماهیت سرقفلی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:23)
   عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند...
  • سرقفلی وقوانین حاکم بر آن (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:22)
   سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر...
  • تعریف ربا و انواع آن (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:19)
   هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است: «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب –...
  • ربا در حقوق جرایی ایران (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:18)
   ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد. برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون...
  • حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:17)
   حق انتخاب شغل و امکان اتخاب شغل ( اصل 28 )، دارا بودن مسکن متناسب (اصل31) و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی ( اصول 46 و 47 ) و برخورداری از تأمین اجتماعی ( اصل 29) از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است. 1- حقوق قضایی هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان...
  • حقوق سیاسی - اجتماعی شهروندان (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:17)
   در بند ششم اصل سوم قانون اساسی « محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و در بند هفتم این اصل « تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی » و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش، به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای...
  • انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:16)
   انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر حقوق را در مجموع قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر تفکیک کنیم. هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت...
  • مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:14)
   یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد چرا که اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم‌افزاری می‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می‌آید، که در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی...
  • اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:14)
   بحث خیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشردة ما نیز نمی‌گنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیر و ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می‌باشند. یکی از این خیارات مذکور ، خیار مجلس است که مادة...
  • قراردادهای الکترونیکی و آثار آن (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:13)
   قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها الف ـ تعریف عقد و قرارداد: مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط...
  • امضای الکترونیکی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:13)
   امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می‌گردد که هیچ سندی...
  • مبنای حقوق تجارت الکترونیک (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:12)
   همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنة تجارت کم‌کم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌گردد که این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد: 1ـ از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد...
  • تعریف حقوق تجارت الکترونیک (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:12)
   حقوقی است که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده ( B 2 G ) یا معامله بین دو تولید کننده ( B 2 B ) و یا معامله بین دو مصرف‌کننده ( C 2 C ) در فضای الکترونیکی است. البته باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترین روش این تجارت در شاخة بین تولید کننده و مصرف کننده ( Business to consunem ) در حال جریان است...
  • آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:11)
   در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوة معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و...
  • تاریخ حقوق تجارت ایران (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:11)
   قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12...
  • مبدأ حقوق تجارت (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:10)
   در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در...
  • نحوه احتساب مالیات در تشخیص علی الرأس (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:09)
   پس از آن که درآمد سالیانه به طریق فوق الذکر محاسبه شد، با توجه به ضریب مالیاتی، مالیات متعلقه مشخص خواهد شد . طبق ماده 154 قانون مالیات های مستقیم، برای تعیین ضرایب مالیات پزشکان، هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نظام پزشکی تشکیل می شود و ضریب...
  • مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:09)
   منظور از درآمد مشاغل پزشکی در این بخش، درآمدی است که پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. فرضا پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد . به موجب مقررات مندرج در...
  • اذن در استفاده از ارتفاق (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:07)
   اذن در ارتفاق احتیاج به قبول ندارد یعنی احتیاج به قرارداد ندارد . مالک می تواند بدون آنکه قرار دادی ببندد حق ارتفاق در ملک خود را به دیگری واگذار نمایید و در واقع اذن ارتفاق معین از ملک خود را میدهد. حال طبق ماده ۹۸ ق.م اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می...
  • حق ارتفاق نسبت به ملک غیر (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:06)
   از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم: مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا...
  • عدم مخالفت نهاد دادسرا با موازین شرع (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:05)
   یکی از ایرادات اساسی به نهاد دادسرا تلقی غیر اسلامی بودن آن بود ، مصوبین قانون دادگاههای عام معتقد بودند که دادسرا چون نهاد غیر اسلامی است و در صدر اسلام چنین نهادی وجود نداشته است ، اکنون نیز نباید چنین تاسیسی وجود داشته باشد و در اسلام یکی قاضی از ابتدا تا انتهای رسیدگی به یک دعوی را عهده دار بود و دخالت بیش از یک...


 • عدم بی طرفی قضات در رسیدگی به دعاوی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:05)
  با توجه به حذف دادسرا ، دادستانی که از زیر مجموعه های این نهاد بود ، نیز حذف گردید. همگان بر این اعتقاد هستند که «دادستان» چشم و گوش جامعه است و به عنوان مدعی العموم ، متوالی دعاوی کیفری در جهت حفظ نظم عمومی به شمار می رفت. در دادگاه این دادستان بود که از حقوق مجنی علیه و جامعه دفاع می نمود و همواره مجرمین از این...
 • عدم تخصصی بودن دادگاهها (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:04)
  علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق...
 • تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:04)
  1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی...
 • چک در عرف بازار (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:03)
  درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک...
 • چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:02)
  قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که...
 • تهیه و ترویج سکه قلب و جعل و تزویر (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 10:01)
  هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهارآزادی ، سکه های حکومتهای قبلی ایران ، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود ، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود . ( ۴۲۰ ) زیرنویس : ( ۴۲۰...
 • قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:33)
  ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. منتهی مراتب سوال این است آیا بازرگانان ایرانی ویا خارجی هیچ راهی برای صیانت و حفاظت از سرمایه اشان در مبادلات بین المللی ندارند؟آیا عدم پذیرش قانون مذکور مجوزی برای اعمال خلاف و مجرمانه می دهد؟آیا می توان قوانین موجود را جوری تفسیر کرد که حقوق بازرگانان...
 • جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:32)
  جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون ایران نیز در ماده 5.ق.م. این جرم «جعل...
 • زوال منافع نا مشروع جرم جعل (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:32)
  جرم جعل ممکن است تا مدتها آثارش مخفی بماند و همانند پاره ای از جرایم آثار مجرمانه به فوریت در آن مشاهده نگردد(هتک حرز،ضرب و جرح و...) چنانچه ثابت شود نقل و انتقال مال منقول یا غیر منقولی به سند مجعولی صورت گفته مجرم (جاعل) موظف است که حسب مورد علاوه بر تحمل مجازاتهای مذکور در مواد 523 تا542 از باب مسولیت مدنی نیز موظف...
 • بررسی جرم جعل در قوانین موضوعه ایران (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:31)
  جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود است که محق آن نمی باشد. ماده 523 ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده«جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا...
 • جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:30)
  اینگونه جرائم معمولاً توسط مجرمین حرفه ای و سابقه دار سازمان داده می شود. بدین گونه که یک فرد سابقه دار گروهی را در اطراف خود و بدور خود جمع کرده و تشکیل دسته ی گانگستری برای هجوم به بانکها یا گروگان گیری افراد ثروتمند یا فروش مواد مخدر دست می زنند. ولی گاهی از اوقات دیده می شود که برخی اینگونه جرائم سازمان یافته...
 • جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:29)
  اینگونه جرائم بر اثر توهم ستمدیدگی یا طغیان بر علیه افراد خاطی بوجود می آید. مثلاً شخصی که از دیگری زیانی دیده یا مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته ممکنست خود را بجای (قاضی) و (مأمور قانون)گذاشته و شخصاً در صدد جبران بر آید. بدین طریق اینگونه افراد شخص مورد نظر را در ذهن خود محکوم کرده و خود شان هم شخصاً حکم را اجرا...
 • جرائم اعتباری و موردی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:28)
  پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکنست یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد. مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود. مثال دیگر...
 • زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:27)
  در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد در آیات قرآنی در کناب مجازاتهایی با عنوان قصاص، حدود و دیات از واژه « سجن» به مفهوم زندان نیز سخن به بیان آمده است. با این همه زندان به عنوان نهادی ضروری برای برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط می‌شود این است که در این آیات قرآن عمل مستبدان و...
 • زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:26)
  در قرن نوزدهم، با رواج اندیشه‌های جرم شناختی و توجه به علل جرم و سلطه یافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت کیفری هدف خود از مجازات مجرمان را تغییر داد. ] در این دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف کیفر قرار گرفت [ با وجود تغییر هدف کیفر از بازداندگی به اصلاح و درمان سبک کیفری تغییر نکرد و...
 • زندان جایگزین مجازاتهای بدنی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:26)
  در ده هجدهم میلادی، اهمیت یافتن حق آزادی فرد در اجتماع از یک سو و خشن و غیرانسانی جلوه‌گر شدن کیفرهای بدنی از سوی دیگر سبب شد تا عدالت کیفری، زندان (سلب آزادی) را به عنوان ابزار نوین تحکیم نظم در جامعه برگزیند. از آن پس ، صحنه نمایش قدرت عدالت کیفری از حیثیت جسمانی مجرمان به حیثیت اجتماعی آنان انتقال یافت؛ آسیب کیفر...
 • علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:25)
  نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده مؤید این است که زندانهای کنونی، تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست و کمتر کسی منتظر بازگشت سالم محکوم از زندان است. دلیل ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان را می‌توان در دو بخش خلاصه نمود : 1ـ ماهیت زندان : زندان محکوم را از اجتماعی که در آن بسر می‌برد جدا می‌کند تا او...
 • سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:25)
  در قوانین ایران نیز به نوبة خود برای تحدید مجازات حبس، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده 38 اختصاص به آزادی مشروط زندانیان دارد. این ماده عنوان می‌دارد که هر کس برای بار اول به مجازات حبس، محکوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند، با توجه به شرایطی او را بطور مشروط آزاد کند....
 • فواید عدم توسل به زندان (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:24)
  1ـ یکی از مهمترین دستاوردهای توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این وضعیت، به زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. که نتیجة آن، جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است. 2ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب جرم، توسط این...
 • معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:24)
  دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین...
 • جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:23)
  مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود. با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و...
 • نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌ (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:22)
  در عصر جاهلیت‌ اعراب‌ جاهلی‌ نظام‌ پرداخت‌ دیات‌ را جهت‌ پایان‌ بخشیدن‌ به‌ انتقام‌ و منازعات‌ خونی‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ تا حدودی‌ ضرر وارده‌ را جبران‌ می‌نماید، ودر ضمن‌ توسل‌ به‌ زور در اکثر موارد منجر به‌ جنگ‌ و خرابی‌ و نابودی‌ می‌گردد، اعتبار بخشیدند به‌ گونه‌ای‌ که‌ برای‌ جانی‌ و قبیله‌اش‌ این‌ امکان‌ به‌ وجود...
 • مصادیق‌ عرف‌ در حقوق‌ اسلام‌ (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:21)
  اساساً شرع‌ اسلام‌ در امورات‌ جزئی‌ که‌ تابع‌ محیط‌ و زمان‌ جامعه‌ است‌، آزادی‌ افراد را سلب‌ نمی‌کند و این‌ خود یک‌ امر عقلی‌ است‌ که‌ گاهی‌ عقل‌ در موضوعی‌ حکم‌ می‌کند و حال‌ آنکه‌ شرع‌ در آن‌ بابت‌ دستوری‌ نمی‌دهد و ساکت‌ است‌ در حقیقت‌ دستور اسلام‌ در اینگونه‌ موارد پیروی‌ از آداب‌ اجتماع‌ است‌ اما آن‌ آدابی‌ که‌...
 • رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌ (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:21)
  عرف‌ مانند رودخانه‌ خروشانی‌ است‌ که‌ در بستر مصالح‌ و نیازمندیهای‌ اجتماعات‌ بشری‌ در حرکت‌ است‌، ممکن‌ است‌ گاهی‌ قانونگذار بکوشد که‌ قسمتی‌ از مسیر این‌ رودخانه‌ را عوض‌ کند در این‌ صورت‌ قانون‌ ناسخ‌ عرف‌ می‌شود در بسیاری‌ از موارد قانونگذار علاقه‌ای‌ به‌ تغییر مسیر این‌ رودخانه‌ ندارد و موضع‌ قانونگذاری‌ نسبت‌...
 • اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌ (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:20)
  در حقوق‌ اسلامی‌ عرف‌ یکی‌ از منابع‌ حقوق‌ است‌ و حتی‌ در صورت‌ تعارض‌ میان‌ عرف‌ و قیاس‌، فقها عرف‌ را مقدم‌ می‌داشته‌اند. به‌ این‌ دلیل‌ که‌ قیاس‌ مخالف‌ با عرف‌ جاری‌، موجب‌ عسر و حرج‌ است‌ و یا مخالف‌ مصالح‌ جامعه‌ می‌باشد. ذکر این‌ نکته‌ لازم‌ است‌ که‌ اعتبار عرف‌ و عادت‌ و عقل‌ و اجماع‌ و قیاس‌ در حقوق‌ اسلام‌...
 • عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:19)
  کامن‌ لا به‌ وجوه‌ مختلفی‌ تعریف‌ گردیده‌ از جمله‌ بنا به‌ تعریف‌ کاملاً منفی‌ عبارت‌ است‌ از: قسمتی‌ از حقوق‌ که‌ منبع‌ آن‌ قوانین‌ یا مقررات‌ ناشی‌ از قوة‌ قانونگذاری‌ نباشد. یا به‌ گفتة‌ کنت‌: عبارت‌ است‌ از، رسوم‌ و قواعدی‌ است‌ که‌ در مورد حکومت‌، اشخاص‌ و اموال‌ قابل‌ اعمال‌ می‌باشد و نیروی‌ آن‌ بر اعلام‌ صریح‌...
 • عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌ (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:19)
  برای‌ مطالعه‌ مقایسه‌ای‌ عرف‌ در حقوق‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌ چاره‌ای‌ نیست‌ جز آنکه‌ اشاره‌ای‌ هرچند مختصر به‌ این‌ نوع‌ حقوق‌ که‌ به‌ سبک‌ و رنگ‌ و جلوة‌ خاصی‌ است‌ به‌ عمل‌ آید. با آنکه‌ حقوق‌ بریتانیا از حقوق‌ رم‌ و حقوق‌ کلیسا هردو متأثر گردیده‌ ولی‌ هیچ‌گاه‌ مانند حقوق‌ فرانسه‌ به‌ طور کامل‌ به‌ وسیلة‌ حقوق‌ رم‌ و...
 • عرف‌ در حقوق‌ رم‌ (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:17)
  با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ که‌ حقوق‌ رم‌ اثر غیرقابل‌ تردید بر روح‌ حقوق‌ همة‌ کشورهای‌ متمدن‌ خاصه‌ کشورهای‌ دارای‌ حقوق‌ نوشته‌ داشته‌ است‌ و تأثیر آن‌ در حقوق‌ فرانسه‌ بخصوص‌ در قسمت‌ تعهدات‌ آن‌ قبال‌ انکار نیست‌ [اوژن پتی: 2]. بسیاری‌ از تعابیر و اصطلاحات‌ و سازمانهای‌ حقوقی‌ از حقوق‌ فرانسه‌ ناشی‌ گردیده‌ است‌....
 • جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:17)
  هرچه‌ در تاریخ‌ زندگی‌ اجتماعی‌ بشر به‌ دورانهای‌ گذشته‌تر و دورتر بازگردیم‌ نیروی‌ نظام‌ خانوادگی‌ را که‌ به‌ شکل‌ عرف‌ متجلی‌ بوده‌ استوارتر می‌یابیم‌. چنان‌ که‌ در دوران‌ کنونی‌ نیز نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ که‌ در گوشه‌ و کنار کرة‌ زمین‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نیست‌ و این‌ نشانه‌ای‌ از دورانهای‌ نخستین‌...
 • جامعة اطلاعاتی و جامعة اسلامی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:16)
  مفهوم جامعه در اسلام بر قانون الهی استوار است، که بنیاد نظم جهانی را در اصل ونظریة “توحید” می بیند. در همین رابطه، مفهوم جامعه نیز نه متعصبانه و نه نژادی و ایل گرایانه، بلکه کلی و مطلق است. بنابر اسلام، حیات یک کل ارگانیک است و تمام بخش ها –سیاسی، اقتصادی، دینی، و فرهنگی – اجزای این کل هستند. جامعه تحت حکومت قانون،...
 • ابعاد زیستبومی روابط بین المللی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:15)
  اکنون بحث در بارة تنش جهانی به تنها به طور مشخص و از حیث ساختارهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی، و نظامی ، بلکه در بستر ارتباطات فرهنگی و تنازعات اطلاعاتی، ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد. این گفته که فرهنگ و ارتباطات در تحلیل روابط بین المللی نقش حیاتی دارند بدین خاطر نیست که این عرصه ها را به مثابه قلمرو های منحصر به...
 • نظریة وحدت طلبانة “ارتباط به مثابه زیستبوم” (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:14)
  در اینجا اندکی به این بحث می پردازیم که فرآیند اطلاعات و نوآوری های فن آوردی را از جنبة پیوندی که با ارتباطات بین موجودات انسانی و محیط [زیست] شان و میان مردمان ملت ها دارند می توان با آنچه شاید بتوانیم “نظریه وحدت طلبانة ارتباط به مثابه زیستبوم”(5) بنامیم، توضیح داد [“مولانا” 1986، 1989a ؛”مولانا” و “ویلین” 1990]. از...
 • روش تفکیک املاک (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:13)
  اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ارین پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است . لکن با آنها فرق دارد زیراهمان گونه که در مبحث قبل گفته شده درافراز باید حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی درتفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تردرافراز تعداد مالکین مشاعی باید از2 نفربیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفر هم که مالک...
 • روش تحدید حدود عمومی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:13)
  هدف از تحدید حدود تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به املاکی است که با آن املاک همسایگی دارد عمل تحدید حدود به عهده نماینده و نقشه بردار است که با راهنمائی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودیکه در اظهارنامه ذکر شده و با توجه به میزان مورد تصرف وی صورت میگیرد و روش انجام آن بدین شرح است: پس از...
 • روش انتشار آگهی تحدید عمومی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:12)
  بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحدید حدود عمومی امکان پذیر می باشد ( ماده 66 آئین نامه قانون ثبت ) و در تهیه پیش نویس آگهی تحدید عمومی رعایت نکات زیر ضروری است : پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی هر بخش به ترتیب شماره املاک تهیه و برای هر...
 • روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:11)
  بعد انتشار آگهی نوبتی نسبت به املاکی که بشرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده بموجب ماده 16قانون ثبت هر کس میتواند اعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی مراتب را کتبا به ثبت محل مربوطه اعلام و رسید دریافت نماید. البته ممکن است افرادی بعد از تنظیم اظهارنامه و قبل از انتشاره...
 • گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:11)
  توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی...
 • رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:10)
  این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است : ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت .) برای زنان، همان...
 • ارکان معنوی ادم ربایی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:09)
  مقایسه ارکان معنوی این رکن در جرم آدم ربایی و اختفاء متضمن دو جزء است که عبارتند از سوء نیت عام و انگیزه مرتکب. الف)سوء نیت عام: آدم ربایی و گروگان گیری جرایم عمدی هستند که مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و به گروگان گرفتن عامه باشد جهل به اینکه آنچه می...
 • نوزاد ربایی،مخفی یا تعویض کردن طفل (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:08)
  م.631 ق.م.ل می گوید:«هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» منظور از طفل تازه...
 • آدم ربایی به معنی اخص کلمه (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:08)
  1. ماده 621 ق. م . ا می گوید:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سنت مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه...
 • واکنشهای بین المللی به گروگان گیری (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:07)
  واکنشهای بین المللی در قرن بیستم توجه بین المللی به موارد گروگان گیری همواره بیشتر و بیشتر شد به خصوص هنگامی که این پرونده ها با هواپیما ربایی نیز همراه بوده است نخستین مورد هواپیما ربایی در سال 1930 و توسط انقلابیون پرویی انجام گرفت اما افزایش محسوس موارد هواپیما ربایی از سال 1967 آغاز شد که طی آن چندین هواپیمای...
 • گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:07)
  گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری : گروگان ها افراد غیر رزمنده بی گناه قلمرو اشغالی هستند که به طور غیرقانونی اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می‌شوند توقیف و دستگیری این افراد به عنوان یک اقدام احتیاطی پیشگیرانه علیه دشمن یا به منظور تضمین...
 • قوانین آدم ربایی فدرال (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:06)
  قوانین آدم ربایی فدرال شاید یکی از مشهورترین آدم ربایی های واقع شده در ایالت متحده،ربودن پسر بچه چارلزای لیند برگ باشد که وی در سال 1927 اولین پرواز انفرادی و بدون توقف را در طول اقیانوس آتلانتیک انجام داد بچه لینگبرگ از خانه مسکونیشان در نیوجرسی در سال 1932 ربوده شده. برونو ریچارد هاپتمن بعد از یک محاکمه جنجالی محکوم...
 • قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:05)
  قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی برخلاف حبس غیرقانونی،جرم آدم ربایی جنایتی شدید است که بطور همگانی به موجب دادگاههای فدرال و ایالتی مقرر گردیده است این جرم نقش زیادی را در جامعه ما نسبت به آنچه که در حقوق کامن لا دارد ایفا می کند به موجب قانون گذاری جدید این امر که قربانی آدم ربایی به کشور دیگری برده شود...
 • آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:05)
  آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر کارهای ناپسند و حرام بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل،سرقت شرب خمر،محاربه،قذف،زنا،لواط،مساحقه،قوادی و … مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند که به تشخیص خود برای آنها مجازات...
 • آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:04)
  آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی‌دانند اما با استناد به روایات شرعی ‍(حرعاملی وسایل الشیعه،ج 18 ص 514) مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیحه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند عنوان (افساد فی الارض)...
 • آدم ربایی به عنوان سرقت (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:04)
  آدم ربایی به عنوان سرقت: تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت مال باشد بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد...
 • جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:03)
  جرم آدم ربایی جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در باب های مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی‌الارض قرار دهند در این جا جرم آدم ربایی را که در مباحث...
 • دفاع در مقابل آدم ربایی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:03)
  ماده 629 قانون مجازات اسلامی دفاع در مقابل آدم ربایی را یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع دانسته که این دفاع ممکن است تا حد قتل آدم ربا ادامه یابد بدون این که مسئولیتی متوجه دفاع کننده باشد«در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قبل باشد مجازات نخواهد داشت: … ؛ ج- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا...
 • شروع به آدم ربایی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:03)
  شروع به آدم ربایی تبصره ماده 621 در مورد شروع به آدم ربایی مقدر می دارد:«مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.» شروع در آدم ربایی،تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرایم است و تنها به ذکر چند نکته باید اکتفا کرد: اول- براساس ظاهر تبصره موصوف شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد زیرا مخفی کردن عنوان مجرمانه...
 • علل تشدید مجازات آدم ربایی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:02)
  علل تشدید مجازات آدم ربایی ماده 621 قانون مجازات اسلامی چهار عامل را به عنوان علل قانونی تشدید مجازات آدم ربایی بیان کرده است که توضیحی مختصر در مورد این علل بدون فایده نخواهد بود: الف )سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد:سن بلوغ به موجب ماده 1210 قانون مدنی برای دختر،نه سال تمام قمری و برای پسر پانزده سال تمام...
 • تعریف گروگان گیری (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 09:01)
  اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد. گروگان گیری گاهی مترادف...
 • تشریفات شهادت در آیین دادرسی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 08:59)
  اولا: دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواهانی که گواهی نداده اند استماع می کند. منظور این است که گواه فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات گواهان قبلی در بیان وی موثر نشود. ثانیا: قبل از اداء گواهی خصوصیات گواه سوال می شود: نام، شغل، سن، محل اقامت، و هر گاه گواه با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی و یا رابطه...
 • فلسفه وجود دو زن (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 08:58)
  در گواهی آن است که چون گاهی زن گواهی را از یاد می برد آن زن دیگر آن را به یاد می آورد و این دو زن برای حفظ صحت گواهی است. در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد، موادی بر شهادت، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته است. ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج بیان می کند که دعاوی که اطلاع بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قیبل ولادت، رضاع،...
 • تعداد شهود در دعاوی (پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396 08:57)
  شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او. شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد. در شرح لمعه آمده...
 • معرفی کارخانه و محصول (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:56)
  شرکت تولیدی و صنعتی کارینو به عنوان اولین و تنها سازنده دستگاه های خشک کن محصولات کشاورزی در ایران، فعالیت خود را از سال 1361 هجری شمسی، در سخت ترین شرایط اقتصادی که قسمت اعظم سرمایه های بخش خصوصی جذب فعالیت های کاذب اقتصادی ناشی از پژوهش و تحقیقات در سال 1364 ، درست سه پایه پس از گذاشته شدن سنگ بنای شرکت به بار نشست...
 • بررسی دقیق سیستم کنترل پروژه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:54)
  همان طور که در مرحله قبل دان اشاره شد، انتخاب و یا طراحی نرم افزار مورد نیاز در هر دپارتمان، مستلزم بررسی دقیق نیازمندیهای آن دپارتمان است. سیستم مدیریت و کنترل پروژه شامل موارد ذیل می باشد: 1- تعریف دقیق مسئولیتهای داخلی دپارتمان، قبلاً در سازماندهی تشکیلاتی تعریف شده است. 2- تعریف دقیق ارتباطات داخلی، قبلاً در طراحی...
 • مدل سازی سیستمی فرآیند در مدیریت پروژه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:53)
  در این فصل سعی بر آن است که به عنوان نتیجه گیری، کلیه موارد مربوط به سیستم ها مدیریت پروژه ای در قالب یک مدل سیستمی ارائه و هر کدام از قدمهای مربوطه را تشریح نمود. مدل پیشنهادی از مدلهای مختلفی برای نمایش روش ها استفاده می شود. انتخاب نوع نمایش و انعکاس روابط بین عناصر روش ها، بستگی به نوع عناصر دارد عناصر می توانند...
 • ساختار شکستگی کار در برنامه ریزی مدیریت پروژه (سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 19:51)
  در برنامه ریزی پروژه ها، مدیریت پروژه، بایستی ساختار کار را طبق عناصر ذیل، طراحی و تعیین نماید: - قابل مدیریت - مستقل - جامع و قابل گسترش - قابل اندازه گیری در اولین قدم اصلی در فرآیند برنامه ریزی، بعد از تعیین نیازمندیهای پروژه و تعیین ساختار شکستگی کار به تنهایی، یکی از مهم ترین عناصر بوده زیرا، این ساختار یک...
 • reza soltani